Диляра Тасбулатова: Адабий сынчы Василий тууралуу эки аңгеме

Адабий жолугушу Ушул жайда апам ооруп калып, мен күн сайын ооруканага каттап калдым. Оорукананын короосундагы тамеки чегүүчү жерде эркектер отурат – бирөөнүн буту сынса, бирөөнүн колу, кайсы биринин башы таңылган. Алар менен сүйлөшө кетип, эртең өзүмдүн аңгемелеримди ала келип окуп берем деп убада берип койдум (китебим чыга элек эле). Эртеси барактарымды көтөрүп алып жети кишилик палатага келсем, катуу жабыркаган бир эле киши калыптыр, жанында апасы олтурат. — Менин угуучуларым кайда? — Бардыгын кубалап чыгышты, — деди (кабагы бүркөө). Апасын астейил […]

Азамат Омош: Жашап жазылган ыр жөнүндө

Жашап жазылган, анан жасап жазылган ырлар болот. Көптөн бери ыр жазып жүргөн көпчүлүк акындар көбүнчө жасап жазат. Жасалган ыр устанын колунан чыккан зер буюмдай болуп, адамды өзүнө азгырып турары чын. Ырдагы интонация, сөз айкашы, муун ыргагы, уйкаштык, сөздөрдүн тандалышы (подбор слов), баары бирине бири куп жарашып, ыр жазуунун техникасы кылдат сакталып, ийине жеткириле иштегендиктен, мындай ырлар окурман тарабынан өтө жылуу кабыл алынат. Кабыл алынары алынат ко, бир окуган соң эсиңен чыгат. Жүрөктү бир булкуп алчу касиети болбойт көбүнчө. Анткени ырда […]

Бир ырдын сыры: Алыкул Осмонов «Бүкөн»

Адегенде ырдын толук тексти менен бир таанышып алып, анын кепке өтөлү. Бүкөнтай – бучук мурун, үч жашар кыз, Бир күндө жүз жыгылып, жүз басар кыз. Аз ыйлайт, борс-борс күлөт, көп да күлбөйт, Кемпирден токсондогу таза сүйлөйт. Кыргыз да… ачырканбай кымыз ичет, Кучактап уктап калат бир жилик эт. Ар убак абалары «ырдап кой» дейт, Бүкөнтай көздү жумуп ырдап кирет. «Сагындым, атакем ай, келсе экен», — дейт, «Ал жеңип, тилегимди берсе экен», — дейт. Карылар муну укканда жым болушат, Көзүнөн жаш чууртуп […]

Бери караң: Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун нормалары сакталабы?

1948—жылдын 10—декабрында кабыл алынган Адам укуктарынын ЖАЛПЫ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ Преамбула Адамзат үй-бүлөсүнүн бардык мүчөлөрүнө мүнөздүү нарк-касиетти, алардын тең жана ажыралгыс укуктары эркиндиктин, адилеттүүлүктүн, жалпы тынчтыктын негизи болуп санала тургандыгын көңүлгө алып; жана адам укуктарын этибарга  албоо, жек көрүү адамзаттын абийирин жийиркенткен жырткычтык актыларга алып келгендигин, адамдар сөз жана ынаным эркиндигине ээ боло турган, коркуудан, муктаждыктан эркин боло турган дүйнөнү түзүү, адамдардын асыл умтулуусу катары жарыяланганын көңүлгө алып; жана адам акыркы арга катары зомбулукка, эзүүгө каршы көтөрүлүп чыгууга  аргасыз  болбошун камсыз кылуу […]