Баарыбыз үчүн: Жан-дүйнө дартына даба болор жомоктор

<<<<< Башы Егор-чымын кыргыч козу карын, Маша аттуу кыз жана Көк Бөрү, маралдар жана учкай эскерилип кеткен Чоң эне жөнүндө окуя 9-16 жаштагы өспүрүмдөр үчүн Кимге багышталат: Өзүнө ишенбеген, өз күчүнөн шек санаган, өзүн элден кем саноого көнгөн жана өзүн эч кимге кереги жок сезген өспүрүмдөргө арналат. Чечүүчү фраза: «Менин эч кимге керегим жок». Калуганынбы, мүмкүн Твердинби же балким Туланын жанындабы, айтор чытырман, калың токой болуптур. Ал ушунчалык чытырман жана калың болгондуктан, жадагалса ал жакта токой мектеби да жок экен. […]

Араб кол башчысын даңктоо бизге зарылбы?!

VIII кылымдагы араб аскер жортуулдары жана Кутейба ибн Муслимге таандык деп жоромолдонгон Ноокаттагы бейит тууралуу блог. «Эл тамыры — Жер тамыры». Түгөлбай Сыдыкбеков Тарыхты үйрөнүүнүн зарылдыгы Тарых санжыраларда, эстеликтерде, китептерде, окуулуктарда, музейлерде эле жашабайт. Тарых элдин аң-сезиминде жашап, эртеңки келечегин да аныктайт, багыт берет. Ал эми келечек өлкө лидерлеринин даанышмандыгына, элдин билим деңгээлине, аң-сезимине, тутунган багытына жараша болорун Кыргызстандын соңку тарыхы айкын көрсөттү. Кыргызстанда эгемендик жылдары улутту уңгу жолго багыттоо, жарандарды өз маданиятына, салт-санаасына, тарыхына аяр мамиле кылып, урматтоого үйрөтүү […]