Токтосун Самудиновдун «Чаң баспасын сѳздѳрдү» аттуу эмгегинен II

АРАШАН Нарзан суусу элестейт АРАШАН деп сѳз чыкса. Ушинтип да коюшат Ѳтѳ эзилип эт бышса. Булап чыккан боз үйдѳн Боз түтүнү – дарыдай. Арашанга айланткан Арча отундун табын ай! КѲЛДѲЛѲҢ Кош маанилүү сѳздѳр кѳп Укпагандар тыңдасын. Тери болсо саксагай, Кѳлдѳлѳң дейт, бул да чын. Билбейт экен бирок да, Бир классташ курдашым Ѳзү жүргѳн кѳчѳнүн КѲЛДѲЛѲҢҮН – туурасын. КУРМУШУ Балдар бардыр арада КУРМУШУНУ билбеген. Бул сѳз – кийиз тууралуу Эскирген да, кирдеген. Байыртадан элибиз Кийиз жасап, күн кѳргѳн. Мүйүз оюм түшүрүп, […]

Республика боюнча бардык мектеп мугалимдерине кулак кагыш!

Ош шаарынын окуучулары окууга дилгир, мугалимдери окуучулардын билим алуусуна кызыкдар экени “Айтматовдон алган сабагым” дилбаян конкурсунун жүрүшүнөн ачык билинди. Эл камын ойлогон саналуу депутаттарыбыздын бири Абдывахап Нурбаев демилгелеген өспүрүмдөр сынагы республикалык деңгээлде жарыяланса да, жалаң гана Ош шаарынын, Ош облусунун окуучулары жандуу катышып, Айтматовдун чыгармалары боюнча данектей ойлорду жазып атышкандары кубандырат. Маалымат бардык аймакка бирдей жеткиликтүү болууда. Кемин районунан келген жалгыз дилбаянды эске албаганда, Ош шаарынан жана Ош облусунан башка дубандардын мектеп окуучулары катышпаганы, албетте, кейиштүү жагдай! Конкурс: Айтматовдон алган […]

Жек Лондон: Киш жөнүндө аңыз

АҢГЕМЕ Илгери-илгери бир заманда дал Түндүк Уюл деңизинин жээгинде Киш деген бала жашаган экен. Ал өз элинин көсөмү катары айлында атак-даңкка ээ болуп, көп жылдар бою бактылуу турмушта өмүр сүргөн. Аны эли, көзү өткөндөн кийин да зор урматтап, Кишти ооздорунан түшүрүшкөн эмес. Андан бери бир топ жыл, бир топ ай, нечен кыш, нечен жай өттү, бирок Кишти унутпай, анын иштеген иштери жөнүндөгү аңызды абышкалар жаш кездеринде өздөрүнүн ата-бабаларынан кулагы чалган, эми алар бала-бакырасына айтып берип жатышат, ал эми жаштар болсо […]

Казат Акматов: Ак жарык

АҢГЕМЕ Агам бир күнү офицер формасын кийип келди да үй-оокаттарын, ташпишин бүтүндөй алып, ага кошо жеңемди да биротоло көчүрүп кетти. «Мындан ары эми аскердик врач болуп калам го»,- дейт ал. «Ишке жарапсың! — дедим ичимден кызаңдай түшүп,- баары бир силер апамдын адил үмүтүн аткарган жоксуңар. Сары эсепчи зыкымдар десе, бооруңар жок силердин! Же мени билбейт дейсиңерби. Баягы бир кездеги төрөлүүчү кызды эмне кылдыңар эле?” (а балким эркек бала болот беле…) Чын эле ошондой иш болгон. Бир күнү мен адатымча үңкүйүп […]