*     *     *

Бир сүйгөнүм жерден таап баш паана,
бир сүйгөнүм жар болду эле башкага.
Бул дүйнөдө буйрубаган сүйүүнү
көргүм келбейт, оо дүйнөлүк жакта да.

Бул дүйнөнүн ылдамдыгы ок ченем,
билбейм эми дагы канча от кечем?
Ашырдың го азабымды башымдан,
сенде жүрөк, а менде эмне жок бекен?

Көздөрүңө кадалды экен деги ким?
бороон-чапкын болуп жатат өмүрүм.
Сыр жашырган ак сандыктын ичинде,
сыр идиштей дат басууда көңүлүм.

Көкүрөктө муң болбосо ыр кайдан.
Күндө азап чекчү болдум мындайдан.
Кол жетпеген асылдарга жазылган,
ырымды окуп кейигендир бир кайран.

Ырга шыктуу болгонума өкүнөм,
бир ыр үчүн өмүр кемийт четинен.
Ак калпакчан, Ала-Тоонун кыздары,
ырга азап бербегиле өтүнөм.

КИТЕП

Жеңилгендей катаал кармаштан,
жатат китеп желе чаң баскан,
окурман жок бөлмө караңгы,
коркунучка түртөт адамды.

Өкүм сүрүп тынчтык жарлыгы,
тар бөлмөдө шамдын калдыгы.
Бир тал чийге муктаж билиги,
караңгылап адам билими.

Эй замандаш, мага боордошсуң.
Эки өмүрдө мага жолдошсуң.
Бекем кылыш үчүн уугуңду,
китеп менен жашат, уулуңду!

АКЫН ДОС

Тагдыр ташын артынып, тагдыр ташып,
калдык кырга жеткенде калчылдашып.
Кандай элдин кайгысын кошо тартып,
кандай элге ыр жаздык жарпын жазып.

Тамекидей тартылам жаным тынбай,
мен ырларга баратам алымсынбай.
Сенчи, кандай ойдосуң мен жөнүндө?
А меники ырыңа дал ушундай.

Баймын дейсиң, а бирок ырың жарды,
кана көрсөт, мактанар ырың барбы?
Итий болгон ырларды, «ыр» деп койдуң,
ошол ырың кесеби кылымдарды?

Акын болдум дебегин учурунда,
чоң ката бар чын эле ушунуңда!

*     *     *

Азоо тайдын чылбырына сүйрөлүп,
азоолукту унутуп тай үйрөнүп.
ал ат болду, чоң араба сүйрөгөн,
а мен жигит ой жүгүрттүм дүйнөлүк.

Ой мекенде көк мелжиген аскарды,
максат бийик – чокулардай ак карлуу.
Өмүр өзү үч нерсени жетелейт,
арабаны мени жана аттарды.

Чийме жолдо тагдыр жибин чечкен жок,
дүйнө бизден, биз дүйнөдөн кечкен жок.
Дүңгүрөтүп ат такасын дат баскан,
тоолор бизден, биз тоолордон кетмек жок.

Аттиң сонун бала алактап күлдүргөн,
балалыктын сүт тишинде күн жүргөн.
Тек кабыргам катый элек кезде эле,
дүйнө ойлонгон ойлор менен жүрдүм мен.

Бөбөктөрдүн көздөрүндөй ирмелген,
бөбөк болуп, жер энеге бир келген,
сен башатта, мен баратам аякка…
сага кайра кезикким бар, бир жерден!

«РухЭш» сайты жаңы адабий конкурс жарыялайт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.