Китеп – жан дүйнөнүн азыгы

Дареги: Бишкек шаары, Б. Юнусалиев көчөсү 166/3, Тел.: (0709), (0559), (0776) 501509, www.bookhouse.kg “Book House” тармактык китеп дүкөнүнүн АЧЫЛЫШЫ “Book House” тармактык китеп дүкөндөрүнүн экинчиси Бишкек шаарынын 7-кичи районунда ачылды. 24-май күнү саат 12:00дө дүкөндүн расмий ачылыш аземи болмокчу. Китеп дүкөндө кыргыз тилинде жарыяланган көркөм-адабий китептерден баштап, илимий-публицистикалык жыйнактар, орус, англис тилдериндеги дүйнөлүк бестселлер китептерге чейин ар кандай тематикадагы китептерди табууга болот. Дүкөн заманбап стилде жасалгаланып, жагымдуу маанай тартуулайт. Окурмандар кофе ичип олтуруп, китептерди барактап таанышуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Китеп […]

Амброз Бирс: Үкү-Сай көпүрөсүндө болгон окуя (№49)

АҢГЕМЕ 1 Алабаманын[1] түндүк бөлүгүндө жайгашкан темир жолдун көпүрөсүндө бир киши алты-жети арыш ылдыйда шар аккан сууну карап турду. Колдору аркага, билегинен байланган эле. Моюнуна куушурула аркан салынган. Аркандын бир учу тиги кишинин баш жагындагы туурасынан турган устунга бекитилип, калганы бутуна чейин салаңдап турду. Шпалдарга бир канча тактай коюлуп, анын өзүнө да, желдеттерине да – тынч убакта шерифтин[2] жардамчысы кызматын аркалагандай түрү бар – сержанттын кол астындагы федералдык армиянын[3] эки аскерине секи катары коюлган. Арыраак жакта, ошол эле убактылуу коюлган […]

Юрий Никулиндин көңүл көтөргөн ой жорууларынан

Мени “Ал ак көңүл адам эле”деп айтышса бактылуумун. Бул мен дайыма эле мен ак көңүл болгонумдан кабар бербейт. Бирок, ак көңүлдүүлүгүм – ар дайым биринчи кезекте болгон. Адамдарга күлкү тартуулаганда дайыма кубанам. Кимде ким тунук күлкү менен күлсө, ал тегерегиндегилерге жарык нур чачып, алардын көңүлүн тазартат. Мындай күлкүдөн кийин дем алып жаткан аба да башкача таза: жашоонун оош-кыйыштары унутулат. Маанайың жакшы болсо, көп жакшы иштерди бүтүрөсүң. Жашоонун сабактарын күтпөй, өзүңөрчө окуганды үйрөнгүлө. Кубангандан секирип жатканда, бут алыңдагы жерден айрылып калгандан […]

Өмер Сейфеттин: Сүйүү толкуну (конкурска №48)

АҢГЕМЕ Кеменин ичи кишилерге толуп, акыркы ышкырык жаңырды. Кеменин эки тарабындагы якорлор (токтотуучу жөлөөчтөр) көнүп калган кууш короосунан ойгонгон олбурлуу деңиз айгырларындай катуу үн салып ордунан козголду. Кеме жеңил гана термелди. Аба ырайы да жанга жагымдуу болуп турган эле. Кадыкөйгө бара жатканбыз. Аягы кадимки сирень гүлүнө түспөлдөш тумандарга чулганган Мармаранын чамгарактуу, ичке мунаралуу кең мейкиндигинде аппак булуттар ажырап бөлүнгөн көбүктөй акырындан жайылып, анын терең чуңкурларындагы, бийик дөңдөрүндөгү көгүш сыя көк өңдөрдү уламдан улам азайтып каптап бара жатты. Июнь айынын аптаптуу […]

Абдыкерим Муратов: Мен баратам Бомбейге…

АҢГЕМЕ Самолёт көпкөк асманда бир чекит болуп көпкөк деңиздин үстүнөн кургак жерге өтө берерде Имаштын баятадан бери түйүлүп, куушурулуп келген жүрөгү бир аз жеңилдегендей бошошо түштү. Негедир океан үстүндө аны бир ой чырмап, такыр жанын тынч койбой, эстебейин десе да, түрмөктөлүп, дилин жанчып кайра-кайра эсине келе берди. Жүрөгү ошондон го, айтор, ээсине баш бербей, өзүнчө туйлап туруп алды. Ал ой – кокус самолёт бир нерсе болсо, ушул чексизден чексиз, орду-түбү жок мухиттин ичинен анын сөөгүн ким издейт, анан ким табат […]

Ооган эл жомогу: Айлакер түлкү

Түлкү азык издеп, жортуп келе жатканда, бир топ чөөлөргө кезигип калат. Түлкү адегенде чочуп кетти, бирок сыр алдырбай, ызаат кылып: — Сиздерди көргөнүмө кубанычтамын, достор! Кош келипсиздер. Жол болсун, кайдан келип, кайда бара жатасыздар? – деди. Чөөлөрдүн дөбөтү жооп берди: — Санаалаш түлкү доско туш келгенибиге кубанычтабыз. Тиги өзөндүн аркы бетиндеги бамбук токою – биздин мекенибиз. Бирок жагдайыбыз анча эмес,  кийинки үч күндө наар албай, тишке бирдеме илинеби деп өзөндөн өтүп келип турган жайыбыз ушу, — деди. Түлкү унчукпай калды. […]

Санарбек Карымшаков: Стамов «жортуулга» чыкканда[1]…

Кыргыз эл жазуучусу А.Стамовдун «Жортуул» китеби тарыхый темада жазылган повесттерден куралып, роман деп аталып, бир өзөктүү, тарыхый окуялуу сюжеттерге негизделгендиктен жана кызыктуу, көркөмдүүлүгү бийик деңгээлде жазылгандыктан, бир дем менен окулат. Мурда лирикалуу повесттердин чебери катары таанылган автор бул сапар талантынын башкача бир кудурети менен көрүндү — элибиздин тарыхынын мерчемдүү учурларын көркөм талдоого алып, ойчул даанышман катары өткөндүн көйгөйлүү проблемаларын бүгүнкү күндүн да чалкеш турпатына айкалыштыра алгандыгы жазуучулук чеберчилигинин жаңы баскычка көтөрүлгөндүгүнүн ачык далили. Китепти окуганда жөн эле санжыра окуп жаткансып […]

Али Сабахаттин: Ханенде Мелек

АҢГЕМЕ Кофе кайнатчу очокко бараткан жолдогу эшиктин жанында үстүңкү бети шырдак,  этек жагына эски килем төшөлгөн, трибунага окшош керебет бар. Үч кишиден турган саз делегациясы даяр олтургучтарга көзгө көрүнөрлүк деңгээлде отурушат. Араларынан бирөө тургусу келсе бир метрге жакын жерден аттоого туура келет. Мелек мындай учурда кичинекей официант Хамдини жардамга чакырат, бир колу менен анын далысына таянып, бир колу менен этектерин кармап, ичке буттарын төмөндү көздөй шилтейт. Бул убакыт ошол жерде барда олтурган кардарлар үчүн керемет көрүнүш. Эстен танган,  каалоолору күч […]

Кадыркул Өмүркулов: Бурма

АҢГЕМЕ Иңир. Машиналардын, арабалардын издери толгон чаңдуу жол. Жолдун ар тарабында куураган чөптөр. Андан ары ошондой эле көрксүз бозоргон талаа. Атам замандан бери бул кунарсыз бозоргон талаага адамдын колу тийбесе керек. Түлөгөн тайлактай болуп көңүлсүз бозоруп жатат. Мына ошол жалгызсыроонун, көңүлсүздүктүн белгиси окшоп, жолдо эки ат тарткан араба келатты. Арабанын ичинде бош флягалар бири-бирине урунушуп баратты. Арабаны башкарган – Бурма. Гүлдүү жоолугу бүкүрөйгөн ийинин жапкан, өзү уктап бараткансыйт. Аны жаңдап бу жолдун чаңын асманга көтөрө грузовой машина чукул өттү. Араба […]

Людмила Молдалиева, театровед: «Антигона»

(«Алаамат келген күн») «Я рождена любить, не ненавидеть», говорит Антигону (арт. М.Талипбекова), героиня спектакля «Алаамат келген күн», поставленного в Кыргызском национальном академическом театре драмы им. Т.Абдымомунова по пьесе известного кыргызского драматурга Ж.Кулмамбетова.  Пьеса написана им  по мотивам древнегреческих мифов. Бессмертную трагедию «Антигона» написал древнегреческий драматург Еврипид  примерно в 408 году до нашей эры, но рукопись, к сожалению, не сохранилась. Его современник Эсхил тоже создал свою версию трагедии, но до нас она дошла уже в изложении  великого древнегреческого драматурга Софокла, который […]

Темирлан Бейшенов: Анда тагдыр экөөбүздү неге жолуктурду?

НОВЕЛЛА Түшүмдө  экөөбүз  өлүп калыптырбыз. Ооба, өлүп жаттык. Ушундай жаман түш болду. Экөөбүздү аппак кепинге ороп, катар жаткызып коюшуптур. Чогулган элдин баары ыйлап жатышыптыр. Ачуу өкүрүк менен кошок жаңырып жатты. Өңү жылуу учураган көп адамдар жүрөт. Арасында экөөбүздүн сүйүүбүзгө карандай каршы болгон, бут тоскон  сенин эжеңди да көрдүм. Менин туугандарым жана аялдар колтуктаган апам зар какшап ыйлап жатты. Апам өзүн жоготуп, кайра өзүнө келип, өксүп ыйлап жатты. Апамдын гана зарын, канкакшап мени жоктогонун туюп жаттым. Экөөбүзгө  бут тоскон душмандар, түрдүү […]

Аскар Медетов: Адам табиятын терең изилдеген жазуучу

Кыргыздын белгилүү жазуучусу Бейшенбай Усубалиевдин «Кемпир» деп аталган повестинин каарманы ижара издеп жүргөн студент бир кемпир-чалдын үйүндө туруп калат. “Булардын бүтпөгөн кандай балакет чыры бар экенин билбейм, адамдын көңүлү, бала, сүйүү жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү айтып кыжылдаша беришет. Көңүл, бала, сүйүү дегендердин эмне кереги бар экендигин билбейм ал кургурларга. Кемпир болсо эки күндүн биринде мас… Андан да урушканда жаман сөздөрдү айтат дейсиң, жети өмүрүң жерге кирет” деп кейип-кепчийт мурда-кийин мындайды көрбөгөн студент. Бул чакан повестинде автор ошол жетимишинчи жылдардагы […]

Мухаммад Кожомбердиев: Өзүмдү жүргөн кез табалбай №3

ЖАНДАНУУ Өчкөн күн кайрадан жаналбай, Өзүмдү жүргөн кез табалбай. Уурдатып баардыгын бир паста, Учурдум ырыскым шамалдай. Сезимим чытырман гүл өнбөй, Санаалар уламдан түгөнбөй… Ызамды ысытпай басканга Ыр менен бир гана күүлөнмөй… Кайратым күчөгөн чагында, калдымбы турмуштун чаңында… Бир бутум чырмалса азапта, Бир бутум бакыттын жанында… Карабай артымды, астымды, Кубалап жүрөмүн закымды. Кыялбай чындыктын өмүрүн Кас кылып алганмын жакынды… Жылыбай көңүлүм үшүгөн, Жан барбы жашоону түшүнгөн. Тааныбай өзүмдү кетсем да, Тайбадым, а бирок күчүмөн… Замандын талабын карасам, Заматта каптады кара чаң… […]