Надежда Зимина: Хиромантия

“Келечек бар жана ал бизге алдын ала берилгендигин акылдуусунбай туруп айта алам”. Т.Бехтерева Баш сөз “Аристотелге чейинки байыркы деп эсептелген искусствонун пайда болушу тууралуу бизге белгилүү документтер жок… Айрым сакталган документтердин үзүндүлөрү качандыр эчак өткөн кылымдагы хиромантия жөнүндө кыжыр келтирерлик далилдерди камтыйт”, – деп Фред Геттингс өзүнүн эмгегиндеги колго карап келечекти айтуу искусствосуна арналган бөлүгүндө айткан. Ал хиромантия доорун бүткөн деп эсептеген. Анын оюнун натуура экендигин мезгил тастыктады. Орусияда хиромантияга кызыгуу XX кылымдын аягында пайда болгон, ал эми Батыш менен […]

СЕНЕКА: Бакытка көз каранды адамды эч качан бактылуу деп эсептебе

«Өлүм жөнүндө ой жүгүрт!» дейт бир адам. Демек, анын бизге эркиндик жөнүндө ойлогун дегени. Өлүмдүн маңызын түшүнгөн адам – кул болууну унуткан адам. Ал бардык бийликтен жогору, ошондой эле бардык бийликтен тышкары турат. ♦ ♦ ♦ Биздин өмүрүбүздү ар ким чарт үзүп коюшу мүмкүн, бирок, эч ким бизди өлүмдөн куткара албайт. Бул Кудайдын амири. ♦ ♦ ♦ Жадегенде эртеңки күнгө ээлик кыла албай туруп, бүтүндөй өмүрдү мерчемдеп алуу акылсыздык. ♦ ♦ ♦ Ажалдан коркуп жатып өлүү — акылсыздык. ♦ ♦ […]

Дилазык: О Кудай, мени телевизор кылып койчу!

Баштапкы класстагы балдарды окуткан мугалим, окуучуларына: — Кудай бир кыялыңарды аткарам десе, эмнени суранат элеңер? – деген темада дилбаян жаздырды. Кечинде үйүнө келип, окуучуларынын иштерин текшерип жатып, бир дилбаянга көзү түштү. Ал аны окуп алып, ыйлап жатканда сырттан күйөөсү кирди. — Эмне болуп кетти? – деп сурады ал аялынан. — Ме, оку! – деп ага бир баланын дилбаянын сунду аялы. “О Кудай, мен сага өзгөчө бир өтүнүч менен кайрылам: мени телевизорго айлантып салчы! Мен биздин телевизордун жашоосуна суктанам. Ал биздин […]

Осман Чевиксой: Атамды көрдүм

АҢГЕМЕ Кеткенинен жыйырма жети жылдан кийин, түшкө жуук, жаңы ачылган дүкөндүн ичиндеги жапжаңы витриналардын алдынан атамды көрдүм. Оң жагында да, сол жагында да кишилер бар эле. Бир саамга тиктеше калдык, бири-бирибизди тааныдык. Жаңылган жокмун, атам, ооба, атам. Эч нерсе айтпастан күтүүсүздөн кетип калган, кеткенден кийин да бизди издеп кайрылбаган атам… Бир аз тиктешип турдук. Адегенде көргөн көзүмө ишенген да жокмун. Ушунча жылдан кийин мен атам менен маңдай-тескей турган элем, ал дагы мени көргөнүнө ишене албай жатканы көз караштарынан билинип турду. […]

О’Генри: Сыйкырчылардын белеги

АҢГЕМЕ Бир доллар сексен жети цент. Болгону ушул. Анын ичинен алтымыш центи бир центтик майда тыйындар. Бул центтердин ар бири үчүн бакалея, жашылча, эт саткандар менен аларга жаман-жакшы айтышып соодалашууга туура келет. Делла үч сыйра санап чыкты. Бир доллар сексен жети цент. А эртең Иса пайгамбардын туулган күнүнүн урматын арналган майрам. Эскирген керебетке сулк жатып алып боздоп ыйлагандан башка арга жок. Делла дал ошентип жаткан. Мына ушул жерден, жашоо көз жаштардан, кайгы-капа, көңүл ачылуулардан турат, болгондо да кайгы-капалар басымдуулук кылат […]

Дилазык: Сократтын сөздү электен өткөзкөнү

Бир адам Сократтан сураган экен: – Билесиңби, сен жөнүндө досуң мага не дегенин? – Коё тур, – деп токтотот аны Сократ, – бир нерсени айтардан мурда үч электен өткөр, анан айт. Адегенде аны чындыктын элегине элейли. Ал айткан сөздүн чындыгына көзүң жетеби? – Жок, мен аны бирөөдөн уккам. – Демек, сен бул сөздүн анык экенин билбейсиң. Экинчи электен өткөзүп, – анын жакшы жаман экенин көрөлү. Сен менин досум жөнүндө жакшы сөз айткың келип турабы? – Жок, тескерисинче. – Демек, сен […]

Дилазык: Жакын адамдардын ортосуна от жакпа

Бир жолу кошуна жашаган эки бир туугандын ортосунда чатак чыкты. Буга чейин алар кырк жыл бою бир да жолу бири-бирине жаман сөз айтышпай ынтымактуу жашаган эле. Акыры болбогон нерсе чоң чырга айланды. Бир күнү эртең менен Пётрдин каалгасын жыгач уста каккылап келип калды. Ал жумуш издеп жүргөн. Балким Пётр бир иш берип жүрбөсүн деп кайрылган эле. Пётр сүйүнүп кетти. Ал аянтты экиге бөлүп турган чоң аңды көргөздү. Аңдын аркы өйүзү бир тууган инисине тиешелүү экенин айтты. Бир апта мурда эле […]

Далай-лама: Бой көтөрүү – утурумдук жалган ийгиликтен келип чыгат

Эсиңерде болсун, айрым учурларда унчукпай коюунун өзү эң мыкты жооп. ♦ ♦ ♦ Эгерде көйгөй чечиле турганына көзүң жетсе, анда ал жөнүндө ойлоп тынчсызданба. Эгерде ал такыр эле чечилбесин билсең, тынсыздануудан да пайда жок. ♦ ♦ ♦ Адам өз жашоосунда бардык нерсе теңирден тескери болуп жаткандай учурду сезсе, анда анын турмушуна бир укмуштуу нерсе кирүүгө далалат кылып жатканы. ♦ ♦ ♦ Душмандарыбыз бизге чыдамкайлык, туруктуулук жана боорукерликке үйрөнүүгө эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү берет. ♦ ♦ ♦ Эсиңерде болсун, ар дайым эле […]

Хуан Рамон Хименес: Жаңы барак

*     *     * Ошол кечте ага айттым, Кетээримди таң менен. Жылмайды да, суз карады, Ойго түшүп дүрбөлөң. — Эмне үчүн? – деп сурады, Өрөөн турду тунжурап. Өлүм келип көз алдыма Бараткансыйм мен кулап. — Эмне үчүн кетесиң сен? — Бул суроо булкат жүрөк, Тургансыйм жар кырында, Үн, сөзсүз, жансыз, жүдөп. — Кай жакка кетмекчисиң? — Кайдадыр жан тынчы жок, Бийик асман биздикинен Жылдызы да көрүнбөс шок. Кареги анын жашка толуп, Карады кунарсыз талаага. Жүзүнөн наз күлкү өчүп, Чөктү терең бир […]

Жек Лондон: Жалганчы Нам-Бок

АҢГЕМЕ Жерден чыккандай үн жаңырды: — Кайык! Кайык келатат! Чын эле, ичинде киши бар экен! Карасаңар, ал калакты да олдоксон шилеп жатат! Карылыктын туу жонуна жетип калган Баск-Ва-Ван кемпир алсыздыгынан калтырап, тизелеп турду да, толкундана деңизге көз чаптырды. — Нам-Бок калакты дайыма олдоксон шилөөчү, — деди ал зылдай ойго басырылгандай күбүрөп. Колу менен күндөн көзүн серепчилеп, күмүш сымал жалт-жулт эткен деңиз бетине тигилди. — Ал дайыма олдоксон болучу. Менин жадымда… Бирок муну уккан катындар менен балдар шарактап күлүп жиберишти. Алардын […]

Фридрих Ницше: Кайгыңды эмес, кубанычыңды бөлүшүү – достукту жаратат

Бүткүл жол сапарым – сыноо, сурамжылоолордон болду. ♦ ♦ ♦ Өзүнө ишенбеген адам дайыма жалган айтат. ♦ ♦ ♦ Бийик үн менен сүйлөгөндөр – маңыздуу темаларда ойлоно алышпайт. ♦ ♦ ♦ Ишеним – чындыктын душманы. ♦ ♦ ♦ Бийик тоодогу муз ичинде ыракаттанып жашоо – философия. ♦ ♦ ♦ Бийиктеген сайын учканды билбегендерге дагы да кичинекей көрүнөбүз. ♦ ♦ ♦ Жаратмандык, жаңы ачылыштар – кайгыда жана жалгыздыкта кала берүү. ♦ ♦ ♦ Өз далыңа чык. Башка кантип бийиктей алмаксың! ♦ […]

Фолкер Борбайн & Кристиан Баумгартен: Чечим

(Чыгарма немис тилинен которулду) Сөз башы Амели үчүн экзамендер аяктаган соң анын жашоосундагы көңүл эргитерлик жана жанына жай бербей толкунданткан жаңы күндөр башталды. Ал аны өзүнө башкача элестеткен эле. Амели үмүттөнүү жана чайпалып күмөн саноонун ортосунда жашап жатты. Бул баяндын башкы каармандары: Сара Шаль – 53 жашта. Кесиптик окуу жайында мугалим. Ал кызынын кандайча кыйналып жүргөнүн көрөт. Томас Шаль – 55 жашта. Инженер. Ал кызына жардам бергиси келет. Бирок кызы өз жолу менен кетүүнү каалайт. Амели Шаль – 18 жашта. […]

Фридрих Ницше: Өздүн сөзүн укпаган, бөтөндүн буйругуна баш ийет

Адам өз өлүмүн кантип тосуп алууга чечим чыгара билүүсү керек. ♦ ♦ ♦ Кыйынчылык менен алынар иштин сага берилишине жол бербе! ♦ ♦ ♦ Дайыма окуучу боюнча калган адам, демек мугалимине карызын төлөй албайт. ♦ ♦ ♦ Музыкасыз жашоонун катасы жык. ♦ ♦ ♦ Тирүүлүк – дабасыз дарт. ♦ ♦ ♦ Ийгиликтин аягы – жалгыздык. ♦ ♦ ♦ Жөнөкөй пикир – ээсин жок кылат. ♦ ♦ ♦ Сөз уккан – өзүн укпайт. ♦ ♦ ♦ Үмүт – коркунучтуу оору. Ал […]

Омар Хайям: Ичпегиле Раджабда деп, дин сакчысы тажатты (рубаилер)

*       *      * Аалам сырын ачабыз деп катылган, Ой берметин өмүр бою сапырган. Таба алышпай эң негизги чордонун, А деп, бу деп өткөн далай акылман. *       *      * Бил тигинин билим чыйырын ачканын, Ой бурагын ай-асманга чапканын. Түшүнүптүр ким экенин, шылкыят Байкуштун көр көз жашынын акканын. *       *      * Жан бүткөндүн жаш-карысын карабай, Баарын терип, алат өлүм ылгабай. Өчпөс өмүр болбогон соң түбөлүк, Бири артынан бири кетет кармалбай. *       *      * Гүл тийбесе, гүл сабына куп дейли, Күн тийбесе, чок […]