Павел Петрович Бажов: Күмүш туяк (конкурска №38)

АҢГЕМЕ  Биздин заводдо Кокованя деп атап койгон бир абышка жашаган. Анын үй-бүлөсү калган эмес, жалгыз жашагандан көрө бир жетим бала багып алууну чечти. Коӊшу-колоӊдорунан сурап көрдү, андайды билбейсиӊерби деп кошуналары айтып калды: – Жакында Глинкада Григорий Потапаевдердин үйүндө балдары жетим калды. Улуу кыздарын приказчик баринге иш кылгандарга тапшырып койду. Алты жаштагы кичүү кызынын эч кимге кереги жок. Ошону киргизип ал. – Кыз бала менен мага оӊтойсуз болор бекен. Эркек бала болсо жакшы болмок. Ага билгенимди үйрөтөр элем. Кыз бала менен […]

Харуки Мураками: Арам өрдөк

АҢГЕМЕ Кууш бетон тепкичтер менен ылдый түшүп, бийик шыбына карай кургап калган арыкка окшогон кеңири, узун  коридорго туш келдим. Дубалдагы лампочкалар каптаган калың чаңдан майда тор менен курчап койгонсуп араң эле үлбүлдөйт, андан да ар бир үчүнчүсү күйүп кетиптир. Өзүмдүн алаканым араң көрүнөт. Жым-жырт. Караңгы коридордогу жалгыз добуш, резинка таманы бетон полдо кырчылдаган менин кроссовкамдын добушу. Коридор менен эки жүз же үч жүз метрдей баскандай болдум, балким километрдейдир. Эч нерсе ойлонбой, жөн эле келе бердим. Бул коридордо аралык да, убакыт […]

Феликс Кривин: Чындыктын тамчылары (III)

Чындыктын тамчылары (I) Чындыктын тамчылары (II) Жарыктын жашоосу Жылдыздан чыккан жарык нур космосту көзөп өтүп, жашоо жок, көзгө сайса көрүнгүс түнт жерлерден барчу багытын жоготпой жолун улайт… Жерге жеткенде ал титиреп, күйүп турган чырактарга чалынып, акыры жердин атмосферасына сиңип жоголот. Жарыктын нуру караңгылык падышачылык кылган жерлерде өзүн мыкты сезип, жарыкчылыктын бийлиги өкүм сунган жерде өлүп жоголот. Токой пейзажы Качандыр бир убактарда бак-дарактар жер шарын багындырыш үчүн токой болуп биригишкен, а бүгүнкү күндө алар бири-бирине шынаарлашып сактануунун жолун издеп калышты. Кыймыл […]

Феликс Кривин: Чындыктын тамчылары (II)

Баштала элек аңгемелер Чындыктын тамчылары (I) Ыраазычылык … анын көз жашын көргөндө, пияз толкунданганынан өзүн туурап жатканын унутуп койду. Жетилген курак … чоң жолго чыккан соң, ал эң маанилүү ташка айланууга жулунган жок, ал бутка чалынган ташка айланганына эле ыраазы болуп жүрдү. Үлгүлүү мисал … мынакей, мисалы, кашыкты карагылачы: ал дайыма эле өз тарелкасына түшө бербейт, ошондой болсо да кайда болбосун жан дили менен иштейт. Рефлекстер … карышкырга аңчылык башталганда, биринчилерден болуп коёндор качып чыгышат. Көйгөйлөр … бул жерде — […]

Расул Гамзатовдун ырлары Абийрбек Абыкаевдин котормосунда

СҮЙҮҮНҮ АЙЛАНТКЫМ БАР ЗОР ӨЛКӨГӨ Сүйүүнү зор өлкөгө айлантсам дейм, Жылуулук, бейпилчилик нурун төккөн. Гимни башталса дейм ал өлкөнүн: “Сүйүү бул ыйык нерсе”— деген сөздөн. Ырдаса ал гимнди жакшы адамдар, Тик туруп, жүрөктөрдөн ыры чыккан. Гербинде ал өлкөнүн турса деймин, Алакандар бирин-бири катуу кыскан. Кулпуруп дүйнөдөгү түркүн түстөр, Куюлушуп турса дейм байрагында. Куурал билбей элдери жыргап-куунап, Кубаныч өкүм сүрүп аймагында, Көңүл калуу, таарынч, көз жаштардан, Кайгыдан, ажырашуу, зордуктардан, Калканыч табышса дейм бул өлкөдө, Көп калктар карк болушуп жардамына. ЖАШООДО БААРЫ […]

Эмир Калкан: Жайлоонун гүлү (конкурска №37)

АҢГЕМЕ Түнкүсүн толукшуган аппак айдын, күндүзү чоктой кызарган күндүн алдында жүргөн йөрүк[1] кербени Миңбука тоолорун ашып, күндүн кызылга боёнуп баткан Таныр жайлоосун көздөй ичке сызыктай болуп бир учунан экинчи учуна чейин созулуп баратат. Күнү-түнү ат үстүнөн түшпөгөн жолоочулар абдан чарчаңкы эле. Бирок жол бүтүп, Чоң Танырдын жанында жайлай турган жер Жапалак жайлоосу көрүнүп калды. Кечкурун жайлоого жете беришкенде, кербендин алдында келе жаткан узун жүндүү төөдөн улгайган йөрүктөрдүн уруу башчысы түштү. Аркасынан чубалган кербенге токто дегендей ишарат кылды да, кыйкырды. — […]

Карел Чапек: Мырза Гиршанын жоголушу

АҢГЕМЕ — Жаман эмес, — деди мырза Тауссиг, — бирок, аңгемеңиздин бир кемчилдиги бар экен, анткени бул окуя Прагада болбоптур; кылмыш иштеринде болсо да мекендин кызыкчылыгын ойлой жүрүшүбүз керек. Айтсаңыз, кайдагы бир Палермодо же дагы бир башка жерлерде болгон окуяларга биздин эмне тиешебиз бар? Алардан бизге эмне пайда? Эгерде, кызыктуу кылмыш иши Прагада жасалган болсо, иш башка, аны менен сыймыктанса да болот. Мына, азыр биз жөнүндө дүйнө жүзү сөз кылып жатат деген ой жан-дүйнөңдү жылытат. Ал эми көзгө көрүнүктүү кылмыштар […]

Карел Чапек: Карт кылмышкердин аңгемеси

— Анын эмнеси бар экен, — деди пан Лидер жазуучу, — ууруну издөө — бул кадимки эле иш, ал эми уурунун өзү тоногон адамды издеши, дайыма эле боло бербейт. Билип койгула, мен дал ошондой абалды башымдан өткөргөм. Жакында эле жаңы аңгемем жарыкка чыккан,— эмнегедир ал жарыялангандан кийин менде бир оор сезим пайда болду. Эй, тууганым, дедим өзүмө, ушул сыяктуу аңгемени бир жерден окубадың беле… Балакет баскырдыкы, бул теманы эми кимисинен  согуп алдым экен? Үч күн бою кежең болуп ооруган койдой […]

Фетхуллах Гүлен: Калпты калдыр-кулдур шаң коштосо, чындыкты жымжырттык коштойт

Агер баштаган ишиң адегенде уудай ачуу болсо, акыры ал таттуу балга айланат, мына ушунун өзү сөзсүз, чыдамкайлык. *       *       * Чыдамкайлык – бийиктеги адамдын туруктуу абалы. *       *       * Чыдамкайлык менен ийгилик экөө эки башка болсо да, арийне, экөөнү бири биринен ажырагыс эгиз десек болот. *       *       * Чыдамкайлык менен этияттык – көздөгөн тилегиңе жеткире турган жолдун эң мыктысы. *       *       * Бекемдиктен өткөн бийик намыс болбойт! *       *       * Сенин жолуң айныксыз туура кезинде начар адам сага кылчалык да […]

Харуки Мураками: South Day Strut

АҢГЕМЕ “Дуби Бразерс” “South Day Strut”[1] композициясынын музыкалык фону Саут-Бейде жамгыр болбойт. Түштүк Калифорнияда бул көнүмүш эле нерсе. Жок, эми… такыр жаабайт дегенге деле болбойт, андай эмес. Жөн эле жамгыр  жаратылыштын кадимкидей эле кубулушу катары адамдардын аң сезимине  кабыл алынып калбагандай, сейрек  жаайт. Кыскасы, Бостондон же Питтсбургдан келген адам: “ Күн бүркөк. Жамгыр жаап, көңүлүм чөгүп турат” — десе, Саут-Бейде жашаган адам үчүн мындай жагдайды түшүндүрүү, башка адамдарга түшүндүргөнгө караганда бир топ эле машакаттуу. Түштүк Калифонгияда, Саут-Бейде серфингистердин базасы, “крутой” […]

Фатма Коч Өзкул: Жоголгон cүрөт (конкурска №36)

АҢГЕМЕ Күн нуру акырындан жылытып келаткан таӊдын эрте мененки сааттарында өздөрүндөгү кандайдыр бир ички аруулугу менен ойгонду адамдар… Бул Нооруз күнүнүн таӊы болчу. Бул улуу күндөгү жашоонун сонун кереметин сезбей коюуга эч мүмкүн эмес эле. Зейнеп үстүндөгү жуурканды акырын көтөрүп, ордунан козголду. Ал үчүн бүгүн өзгөчө күн. Кечинде даярдап койгон кийимдерин абайлай бүктөп, сумкага салды. Бул кыргыз аялынын улуттук кийими эле. Анын бырышып каларынан чочулады. «Таксиде кетет эмесминби, бырыша койбос» деп өзүн-өзү бул ойлордон алыстатты. Шашыла даярдана баштады. Анткени Нооруз […]

Лев Толстой: Акула (конкурска №35)

АҢГЕМЕ Биздин кеме Африканын жээгинде токтоп турган. Күн ачык, сонун болучу, деңиз тараптан катуу шамал согуп жаткан. Бирок, кечке жуук аба ырайы өзгөрүп, үп болду. Сахара чөлү жактан лапылдаган ысык желаргы бетке ургандай. Күн батып бараткан маалда капитан палубага чыгып: «Сууга түшкүлө!» деп кыйкырды, ошо замат матростор дабырап сууга секиришти да, парусту сууга таштап, аны байлап, жууна турган жайга айландырышты. Кемеде биз менен кошо жүргөн эки бала бар болучу. Адеп эле алар сууга бой ташташты. Бирок, аларга парустун ичи тар […]

Жек Лондон: Жашоо кумары

АҢГЕМЕ Алар буттарын араң сүйрөп, дарыяны көздөй ылдый түшүп баратышкан, алдындагысы куюлма шагылдан тайгаланып, жыгыла жаздап барып оңолду. Экөө тең чарчап, дармандары калбаптыр, сыягы, ит көрбөгөн азапты көрүшүп, акыры чекелерине жазылган тагдырыларына баш ийип жоошуп калышкандай. Жондорунда көтөргөн оор баштыктары жерге ныгырат. Белдери бүгүлүп, баштарын көтөрө албай жер карап баратышты. Экөөнүн тең асынган мылтыктары жондорунда сороңдойт. — Катылып жаткан октордон жок дегенде экини алып алсак жакшы болмок экен, —деди алардын бири. Анын үнү шыбырап жаткандай араң угулду. Жолдошунун көңүл кош […]

Өмер Сейфеддин: Пара (конкурска №33)

АҢГЕМЕ Базар аянтынын бийик чынар теректери, жерге түшкөн көлөкөлөрүн ала-була кылып шуудурап жатышты. Катуу шамал болуп жаткан. Адвокат Хажы Намык Эфенди, кагаздарым учпасын деп изумруд камера өңдөнгөн кичинекей дүкөнүнүн айнектерин түшүрдү. Анан жөнөдү, ачык эшигин бекитээрде куржуну жонунда, токулган атынын чылбыры колунда, селдечен кыска бойлуу тоголок бир айылдыктын жакындаганын көрдү. — Салам алейкум, Али Молдо, — деди, — мындай убакытта эмне издеп жүрөсүз бул жакта? Базар күнүнө дагы эки күн бар эмеспи… Айылдык, кара тоголок эки чекитке окшогон кичинекей көздөрүн […]