Кожогелди Култегин түрк тилинен түз которгон 20-кылымдагы түрк акыны Нежип Фазылдын чыгармасы

Биринчи бөлүм ТАБЫТ Тактайдан. Узун сандык. Сап башындай. Башы кең. Аягы тар. Бой сунушат. Жасаган усталар да – башка тургай, Өздөрү менен аны толтурушат. Бүт […]

Поэзия: «РухЭштин» адабий антологиясынан (3-бөлүк)

Ак аяз Аяз, сага рахмат, Уят качкан жүздөрдү Уят сүртүп кызарттың. Мүштөк сымал морлордон Түтүн чубап буладай, Тепең-тепең бийлеттиң. Бий билбеген бийкечтерди субагай. Троллейбус — […]

АУДИО: Түркмөндөр пайгамбарга теңеген акын

Улуу акын Махтымкули. Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожоакмат. Бул кош сапты эчен ирет бата берип жаткан казак туугандардан угуп, алардын өздөрү чыгарган импровизациясы деп ойлочумун. Көрсө, […]

Поэзия: «РухЭштин» адабий антологиясынан (2-бөлүк)

Сүйбөйм сени Сүйбөйм сени: түбөлүккө муздадым, Бирок анын себептерин билбеймин. Жаз чыкканда терезеңди каккылап, Бай төшөктүү жакшы үйүңө кирбеймин. Бала, жардан, бир туугандан артыкча, Бул […]

Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин жаңы ырлары

УЧАКТА Санды үйрөнүп алган сымал тезинен санап келгем эң алдыңкы четинен – ордум тапкам эң акыркы катардан окуучудай арылбаган “2”ден. Жалгыз экем катарда ушу тастайып, […]

Олжобай ШАКИР: Ээрчитме түштөр…

«Иши оңолордун түшү оңолот» дечү эле кыргыз. А меники кандай түш билбейм… Өлүм кирди түшүмө жарык кабак, өмүр кирди түшүмө үңүрөйгөн. Экөөнө тең тиктеймин талып […]

Орус акыны Владимир Скворцов Абибилла Пазыловдун котормосунда

Өмүрдүн тынбайт кербени Эстесем эми эмнени, Эскиден эсте термени: Өмүрдүн жиби үзүлөт – Өлүмжан тынбайт кербени! Гоголду ажал жеңбеген, Шекспир жолу эң кенен. Түбүнөн мыйзам […]

Нуралы КАПАРОВ: Чүй суусу

Казак менен кыргыздын чегин бөлүп, чек ара болуп аккан Чүй суусун Кордойдун жарандары нечен жылдан бери кордоп келатканына ичим ачышат. Адамдан жол сурабай кудайдан жол […]

Орустун залкар акыны Юрий Кузнецов Кожогелди Култегиндин котормосунда

СТАЛИНДИ КӨРГӨН БАЛА Вокзалга жол турат түптүз сайылып, Куштар сайрап кубулжутуп туш жагын. Атасы анын медалдарын тагынып: — Жүр, көрөбүз. Өтөт, – деди, – Сталин. […]

Перизат АЛМАЗОВА: Тирүүлүк

Өмүрдүн өзүн өлөрдөй сүйүп өтөрмүн, …Өмүр ай, Өмүр! Өзүмдү өйдө көтөргүн! Өлүмдөй доско өпкүлөп мээрим төгөрмүн, Тирүүлүк мени Неликтен, Неге чөгөрдүң?! Чөгөлөттүң чөөлөрүңө өңөрдүң, Өң, […]

Рысбай ИСАКОВ: Жашоо – шамал, а мен болсо – камгактай

ТАТЫКСЫЗ СЕЗИМ Садага чаап салып бир өмүрдү, Сага мен тартууласам жүрөгүмдү. Санааңа албай бийик үмүтүмдү, Садагам, быркыраттың тилегимди. Байкабай калтырдың да көңүлүмдү, Баалабай койдуң сендик […]

Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин ырлары

ТҮШКӨ КИРДИҢ Күтүүсүздөн бир бутакка конгонсуп, күтүүсүздөн бир учакта болгонсуп – кырк жылдан соң неге кирдиң түшүмө кыйшайттыра, кылжыйттыра ойлонтуп? Карап көрсөм ортобузду ой чулгап: […]