Сулaймaн КAЙЫПОВ: Кыргыз эли жөн эл эмес, Aйтмaтов жөн жaн эмес

Кыргыз эли – кудaйдын мээри түшкөн оомaттуу эл. Aнтпесе, кечээ XX кылымдын босогосунa этек-жеңин делбиретип, эндей бойдон, aты жaнa боз үйү менен гaнa кирип келген […]

Салижан Жигитов замандаштарынын эскерүүсүндө

Нуралы Капаров: Көрүнүктүү кыргыз акын-жазуучуларынын ичинен татыктуу бирөөсүнүн бейнесин кыргыз тилинде жаздырып, адегенде түрк тилине которуп, китеп кылып чыгарып, андан ары Европа тилдерине котортуп жайылталы […]

Башка чабылган скрипканын баяны

Айткеш Толгонбаев Казакстандын профессионалдык скрипка мектебинин негиздөөчүсү болуп саналат. Кайсы гана музыкант үчүн болбосун мындай атакка жетүү чоң сыймык эмеспи! Бирок А.Толгонбаевдин тагдырын билген соң […]

Сардарбек РЫСКУЛОВ: Үркүн

<<<<<<<<<<<<<<Башы 1916-жылдын күзү. Кыргыз жергесинин ар тараптарынан жырткычтардай качырып сала берген ак падышанын куралдуу аскерлеринин кырганына чыдабай, бейкапар тынч жаткан калк жыт алган кийиктей доңшуп […]

Аалы МОЛДОКАНОВ: Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдыгы өттүбү же өтө элекпи?

Сөз башында окурманды окуянын (макаланын) катышуучулары (каармандары) менен тааныштыра кетким бар. “Түшүндүрмө сөздүккө” кирбей калгандар таарынбастыр. Сагынбай Орозбак (Акеше) уулу – унутулбай турган улуу манасчы […]

Сардарбек РЫСКУЛОВ: Кыраан

<<<<<<<<<<<<Башы Уядан жазда кармалган жаш балапан кадимки жер менен көктүн ортосунда эркинче учуп, эркинче конуп жүргөн жапан ителгидей толуп, узун туурасы чыгып, канат куйругу жетилди. […]

Салижан Жигитовдун байбичеси Кимия Токтосунованын маеги

1964-жылы баш кошушкан. Бир уул, бир кыздын ата-энеси. Үч неберенин чоң ата, чоң апасы. — Кимия эже, «Тирүү өлөт, жердин койну — жатагы. Изи калар […]

Сардарбек РЫСКУЛОВ: Жалгыз балапан

<<<<<<<<<<<<<Башы Бирде бүркөк, бирде жаркырап-жайнап чайыттай ачылып турган жаздын жанга жагымдуу күндөрү. Булут жашып, жаан-чачын өксүбөй жабалактап, чөп чыгып жаткан учур. Ошол жаздын башынан баштап […]

Сабыр ИПТАРОВ: Кыргыздын таттуусу – Жан, ачуусу – Өлүм

«Жан» түшүнүгү – адам акылынын албан ачылгасы, турмуштук туу табылгасы, тутунган туур-таянычы болгон. Жаралган нерсени жандаган күч болмогу, бар нерсени бир нерсе коштой жүрмөгү – […]

Сардарбека РЫСКУЛОВ: Саятчылык жана алгыр канаттуулар жөнүндө баян

Куш күйгөн — эригип-зерикпеген, чаалыгып-чарчабаган адамдын иши. Анын жумушу мындай: чыйрак ичке кендир жиптен кадимки балыктын тору сыяктуу эле тор түйөт. Балык тоскон кол тордун […]

Олжобай ШАКИР: Улан – чындыктын, абийирдин символу

Ие, кайран баатыр, баарыбыз сага карап түзөнөр болдук мындан кийин! Тилин тишине катып жүргөндөр көп бүгүн. Сенин өлүмүң ошолордун абийирин козгоор өлүм болду. Сени өлдү […]

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Айтматовдун «Жамийла» повестиндеги Жамийла менен Даниярдын образы

(Кырк жыл мурда) Өзүнүн чыгармачылык кыска жолунда Кыргыз Совет адабиятын жаӊы жогорку тепкичтерге көтөргөн, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, «бах! чиркин, махабат баяны деген даана ушул […]