Калмак эл жомогу: Куу молдо

Бир калмактын энеси өлөт. Ал гелюнгдан (калмактардын будда молдосу) апасын түз эле бейишке жөнөткүдөй сыйынуу ырын ырдап берүүсүн өтүнөт. Гелюнг жардамчы баласын ээрчитип калмактын үйүнө […]

Эфиоп эл жомогу: Эшек менен бөрү

Күн аябай ысып, аптап күчөп турган. Аптапка куйкаланып, өлөрчө чаңкап, араң илкиген карышкыр менен эшек сууну карай жанаша басып келатышты. Карышкырдын суусагандан улам акактаган оозунан […]

Венгер эл жомогу: Кемпир менен өлүм

Канча жашка чыкканын өзү да билбеген, “жер каймактаганда эле төрөлгөм” деп сурагандарга жооп берген абдан кары кемпир болуптур. Бир күнү өзүндөй эле кемпирге айланган чөбөрөсү […]

Венгер эл жомогу: Иштегин мышык, иштегин!

Бир жигит кембагал болсо да байдын кызына баш кошот. Баары жакшы болот, бир гана жери үйлөнөрдүн алдында кыз ага “сага турмушка чыксам аялдай болуп үй […]

Кыргыз эл жомогу: Карышкырдын камкордугу

Илгери, илгери бир кан болуптур. Анын, үч баласы бар экен. Балдарынын аттары бир бирине уйкаш болуптур. Улуу баласынын аты — Ормон, ортончу баласыныкы —  Коргон, […]

Босния эл жомогу: Кожо Насирдин жана француз

Бир ирет Стамбулга бир француз келип, султанга жолугуп, эгер өзүнүн табышмагын кимдир бирөө тапса сүннөткө отуруп мусулман динин кабыл аларын айтат. Султан француздун табышмагын табыш […]

Авар эл жомогу: Алланы издеген кедей

Бир кембагал жашаптыр. Керээлдин кечке баш көтөрбөй иштесе да тапканы жеп-ичкенинен артпачу экен. Анын кошунасы аз иштесе да бай жашаптыр. Буга түшүнө албаган кедей бир […]

Сулайман РЫСБАЕВ: Дыйкан жана мышык

ЖОМОК Дыйкан көп жылдар бою баласыз жүрдү. Байбичеси экөө балалуу болууну, аны эркелетип сүйүүнү самады. Бирок тагдыр бир баланы көпкө чейин кечиктирди. Ошо жылдары алар […]

Белорус эл жомогу: Табиятта жаман аба ырайы болбойт

Бир мамлекеттин эли дайыма эле аба ырайына нааразы экен. Эгер аптап болуп кетсе алар Күндү сөгүшчү. Ал эми суук болсо шамал менен ызгаарды урушчу экен. […]

Босния эл жомогу: Тооктор тополоң салганда

Бир кишиге ажаан катын туш келгени жетпегенсип, анысы келесоо дага экен. Ошол аялын тарбиялаш үчүн ал эмнени гана кылбайт; алдайт, жалынат, акыл айтат, сабайт… Бирок […]

Авар эл жомогу: Эки бир тууган

Илгери илгери эки бир тууган болуптур. Алардын кичүүсү кедей экен, улуусу бай жашаптыр. Улуу бир тууган кичүүсүн теңине албай, бир гана өзүндөй байлар менен мамиле […]

Кыргыз эл жомогу: Бала менен сыйкырчы

Жалгыз уулу бар абышка-кемпирдин колундагы бирин-серин малын жут алып, күн көрүш өтө кыйын болуп, акыры ары карап ыйлап, бери карап күлүп, айласыздан баласын малайга бериш […]