Михаил Зощенко: Башкаларга караганда акылдуурак мышык

Бир кожойке иштери менен алыс кетип, ашканасында мышыгын бекиткен боюнча унутуп коюптур. Мышыктын эмчектен чыга элек чиедей үч мый-мыйы бар болучу. Камакта калган байкуш мышыктын курсагы ачып, желининен сүт чыкпай калды. Ал жегидей бир нерсе издеп, ары-бери шимшилеп көрдү. Бирок ашканада эч нерсе жок болуп чыкты. Мышык андан ары узун коридорго чыкты. Ал жактан да тумшугуна илине турган нерсе таппады. Бир бөлмөнүн тушуна келгенде эшиктин ары жагындагы тамактын жагымдуу жытын сезе койду. Эми мышык эшикти тырмалап ача баштады. Ал бөлмөдө […]

Михаил Зощенконун балдар үчүн жазган аңгемелеринен

Акылдуу жаныбарлар *   *   * Пилдер менен маймылдар аябай акылдуу болот дешет. Бирок башка жаныбарлар деле келесоо эмес. Мына, карагылачы, мен кандай акылдуу жаныбарларды көргөнүмдү айтып берейин. Акылдуу каз Бир каз короодо сейилде жүрүп бир сындырым каткан нан таап алды. Ал нанды тумшугу менен чокулап, майдалап жегенге аракеттенди. Бирок нан ушунчалык кургап калган экен, каз аны майдалай албай катуу убара чекти. Бүкүлү жутуп жибергенге батынган жок, балким андай кылса каз ден-соолугуна зыян кылмак. Казга жардам кылып, нанды майдалап берүүнү чечтим. […]

Жекшенбай КУРМАНОВ: «Шишиң толду»

(Элдик макалдын жандырмак жомогу) Бизге чейинки кайсы бир заманда бир кемпирдин жалгыз уулу бар экен. Баланын атасы эрте өлүп калып, энеси эркелетип багат. Бала бой тартып, жигит болот. Башкаларчылап мал багып, суу сугарып, дан бастырбай, үй оокатка деле карабай жалкоо болуп чыгат. Качан болсо жалгыз атын минип алып, акыры уурулукка бара баштайт. Наркы айылдан козу, берки айылдан кой уурдап, үйүнө эт ташып келе баштайт. Энеси бул жаман адатты токтот деп жалынып айтса да болбойт. Айласы кеткенде жайына коёт. Акыры атайын […]

Балдарга кечки аңгеме

АМАЛ   Чоң кабат үйдүн алдында чүкө ойноп аткан Эш менен Шерге жаңы эле келген боз уландар үстөмдүк көрсөтүп баштады. Алар адегенде өздөрүнөн кичинекей Шер менен Эштин чүкөлөрүн тартып алышты. – Бер менин чүкөмдү, – Шерди тигилердин бири көкүрөккө түртүп жиберди: – Бербейм, бар ары. – Чүкө силердики эмес, биздики… – деп Шерге кошулган Эшти боз уландардын экинчиси кекетип баштады: – Азыр экөөңөрдү тең төбөгө чаап, чүкөңөрдү тартып алсак эмне кылып аласыңар? – Тартып алалбайсыңар, – деди Шер да, Эш да.