Жаңы окуу жылга карата өспүрүмдөр арасында конкурс жарыялайбыз!

Кымбаттуу өспүрүмдөр, 8–11-класстын окуучулары! Сиздер үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев демилгелеген дилбаян сынагы улантылат. Эл өкүлү Айтматовдун чыгармаларына жалпы окурмандардын кызыгуусун козгой турган жакшы жөрөлгөнү салтка айлантууну көздөйт. Абдувахап Нурбаев менен уюштуруучу топ кеңешип, сынакка “Айтматовдон алган сабагым” деген теманы тандады. Жакшы демилгени чын ыкластан колдоого алган “РухЭш” сайты биринчи жолкуда кетирилген кемчиликтерин эске алуу менен, сынактын жаңы жобосун сунуштайт: Бул жолу сынак эки баскыч менен өткөрүлөт. 1-баскычы 2019-жылдын 1-сентябрынан башталып, 2020-жылдын 29-февралына чейин жүргүзүлөт. Дилбаяндар ruheshsaity@gmail.com дареги аркылуу […]

Абдигапарова Канайым: Мен да Дүйшөндөй мугалим болгум келет (№49 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна Мен Айтматовдун көптөгөн чыгармаларын окудум. Бирок мен өзүмө бирөөсүн гана,  башкача айтканда,  жүрөккө жакын көрүп сүйүп окуган чыгармамды гана тандап алдым. Улуу жазуучунун шедевр чыгармалары көп дечи,  бирок көңүлдүн шедеври,  кыялдын шедеври башкача болот тура. Мен үчүн ал шедевр — «Биринчи мугалим». Чыгармада билим,  адамгерчилик,  салт темалары козголгонун аны,  айтор,  повесттери ойлорго кайдыгер караган жокмун. Повесттеги ар бир курч окуяда жүрөгүм алып учуп,  Алтынай окуса,  окуп жада калса,  муздак суудан кечсе кадимкидей үшүп,  чыныгы окурмандын […]

Жыргалбаева Айдай: Бакыт алып келген турналар (№48 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна Мен 15 жаштамын. Ооба, мен тээ Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында ойноп оюнга тойбогон, жаш сөөгү дурустап ката элек Мырзагүл, Султанмурат, Анатай, Кубаткулдар менен жашташ кезим. Өмүрүмдүн ак гүлгө оронуп, мектепте эң таттуу балалык курактын доорун сүрүп жаткан убагым. Тоё уктап эс алып, каалаганча китеп окуп жашоодон ырахаттана жашап жатам. Бир апта мурун окуп бүткөн бул чыгарма жөнүндө өз ой толгоолорум менен бөлүшөйүн деп чечтим. Бул чыгарма менин теңтуштарым жөнүндө болгондуктан менин жашоого болгон көз караштарымды өзгөрттү. […]

Турдалиев Нурэлес: Бала — акактай тазалыктын, аруулуктун символу (№47 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” “Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Мен Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармаларын окуп, жан дүйнөмө азык алам. Алардын ичинен “Ак кеме” повести мага өзгөчө таасир калтырды. Бул баланын эки жомогу боло турган. Бири – жан билбеген өз жомогу, экинчисин — таятасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кеп оролу ушунда деп башталат чыгарма. Биринчи жомогунда бала өзү ойлоп тапкан “Ак кеме жана андагы матрос атасы” жөнүндө кыялданат. Экинчи жомогун таятасы айтып берген “Мүйүздүү Бугу-Эне” жомогу – чыгарманын […]

Рахманкулова Алина: Толгонай — бүткүл адамзаттын энеси (№46 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» Кылым карыткан күндөрдүн биринде, кечке маал тамактанып бүткөн соң сабак даярдап, анан келме кайтарып, жылуу төшөккө жаттым. Жылан чакпай, жылкы теппей — эмнегедир ойдолоп уктай албадым. Бир убакта көзүм илинип кетиптир. Ошол түнү  Саманчынын жолу каптаган жылдыздуу түн ортосунда түш көрдүм. Түшүмдө кыргыз адабиятынан берилген тапшырманы аткаруу үчүн калем кармап, Айтматов дүйнөсүнө саякаттап жүрөм. Танабайча Гүлсарыны минип, Чыңгызхандын ак булутуна жакындап, эрте жаздагы турналардай катар учуп, Даниярдын обону кулагыма угулгансып келе жаттым. Көл жээгинде адам карышкырлар […]

Эсен кызы Алтынай: Дүйшөндүн эмгеги жерде калган жок (№45 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна «Биринчи мугалим» повести 1963-жылы өзүнчө китеп болуп жарыкка чыккан. Чыгармада кыргыз элинин сабатсыздыктан билимге болгон умтулуусу,   ал жолдогу тоскоолдуктарды,   карама-каршылыктарды көрсөтөт. Чыгармадагы башкы каарман — мугалим Дүйшөн.  Мугалимдин милдети өлкөнүн көсөм жол башчысыныкындай эле жооптуу. Ошол көсөм өңдүү эле мугалим да көргөн,  укканын унутпоого тийиш. Акылы тунук,  сөзү даана,  элестүү,  так болуп,  мугалим аларды окуучуларына көркөмдөп жеткирүү жөндөмүнө ээ болуусу ылаазым,  илимди үйрөнүүгө да дилгир,  бул иште арып чарчоону билбеген,  чындыкты жана чынчыл адамды сүйгөн,  […]

Жекшенбай кызы Эльвира: Толгонайдын энелик айкөлдүгү (№44 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна Айтматовдун мен окуган чыгармаларынын бири «Саманчынын жолу» повестин бүгүн кеңири талкуулагым келип турат. Чыңгыз Айтматовдун бул повестинде «Адам менен жаратылыштын ортосундагы байланыш», «Эне жүрөгү», «Аялзатынын орду», «Согуштун каардуулугу», «Адам баласынын напсисине жараша кетирген катасы», «Патриоттуулук менен ал түшүнүктүн каршы мааниси эли-жерин саткан маңкурт чыккынчылар», «Адамдардын бирин-бири түшүнүүсү», «Ата-эненин берген тарбиясы», «Сабырдуулук» аттуу темалар чыгарманын мазмунун камтып турат. Башкы каарман Толгонай Жер эненин көз алдында чоңоюп, ага өзүнүн ичиндеги сырларын айтып, ар дайым зыярат кылып турат. […]

Шамшиева Аида: Кызыл  алма – сүйүүнүн символу (№43 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна Ак кагаздын  бетин  тиктеп  ойлуу  турат. Жүрөктөгү  сүйүүнү  айта  албай, Калемин  каршы  алып  камдап  турат. Терезени  ойлуу  тиктеп  улам  карай. Ушул  убак  Исабековдун  жаны  жер  тартып, жашоосунун   боёгун  таппай, дүйнөгө  эмнеге  жаралгандыгын  билбей  турган  учур.  Жүрөгүнүн  үнүн  уга  албай, башканын  акылын  ээрчип  кеткен  убак.  Көңүлүн  укканда мынчалык  түйшүккө  кабылбас  беле.  Канатыңды  карап  туруп  кыркып,  туңгуюкка  өзүн сүйрөгөн  адат  адам  баласына  гана  тиешелүү  болсо  керек. Аялга  сый  бер! Ааламды  алдыңа алып  төшөп  берет.  Чайды  белендеп  куйган  […]

Кубатбек кызы Уулжан: Эне мээрими жана санаасы (№42 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна «Адамга эң кыйыны-күн сайын адам болуу» – деген акыл-насаат, мени ар дайым, ар бир күнү оңолууга, башкача айтканда адам болууга тарбиялап турат. Мен тандаган чыгармасын көпчүлүк адамдар окуган менен чакан чыгарма катары терең маани бербесе керек деп ойлоймун….. Кыргыз элинин тарыхы кылымдан кылымга бир кыйла доорлорду басып өткөн. Канча согуш, кыйынчылыктарды көрүп, акыры 1918-жылы кыргыздар жаңы кеңеш өкмөтүнө кошулуп, тең укуктуулук, жыргалчылыктын даамын тата баштадык. Ошондон улам «савхоз, бригадир, колхоз, комбинат, завод» деген жаңы сөздөрдү […]

Аманкелди кызы Асел: Адамдын абийир ѳлүмү (№41 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Чыңгыз Айтматов чыгармаларында XX кылымдын бурганактаган ѳзгѳчѳ кѳйгѳйлѳрγн ак баракка тγшγргѳн. Тактап айтканда, кандуу согуш азабынан жапа чегип, азап, кѳз жаш, ачкачылык жуурулушкан кγндѳрдγ баяндаган. Анын мен окуган чыгармаларынын арасынан ушунчалык терең ойго тγрткѳн, адамга чоң таасир алып келген чыгармасы «Бетме-бет» повести болду. «Бетме-бет» тууралуу баян сала турган болсок, аалам алпы Айтматов ѳзγ алгачкы дебюттук чыгармам деп санаган алгачкы чыгармасы болсо да, чоң таасир астында жазылган кγч бар чыгарманын бири. «Бетме-бетте» ѳз ѳлкѳсγнγн келечегин ойлоп […]

Ажимамат кызы Айтунук: Эгерим согуш болбосун (№ 40 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Даанышман жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» повестинде согуш мезгилиндеги кыргыз жергесиндеги кыйынчылыктар, оор жоготуулар менен Ата Журт башына түшкөн мүшкүлдү ким кандайча көтөргөнү, нечен курмандык менен келген жеңишке ким кандай салым кошкону таасын көрсөтүлөт. Чыгармадагы бүткүл окуя башкы каарман Султанмураттын башынан өткөргөндөрү, аны кайрадан элестетүүсү, таттуу үмүт-кыялдары аркылуу берилет. Султанмурат, Анатайлар кимдер? Көрсө, алар жазуучунун классташтары экен. Согуш жаңы башталган кезде Айтматов он үчтөгү бала эле. Ал алааматтын адам башына алып келген бүткүл азап-тозогун […]

Курманбеков Ырыскелди: Дүйшөн агай бүгүнкү күндө барбы? (№39 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Устат, насаатчы, мугалим… Бул сөздөр таасирдүү угулуп, жүрөктүн түпкүрүндө кандайдыр бир жылуулукту пайда кылат. Ал жылуулук ичтеги музду эритип, туман каптаган көңүлгө жарыктын шооласын чачат. Турмуштан татыктуу орун таба билген ар бир адам өзүнүн ийгилигинде насаатчы, устатынын салымы бар экендигин баса белгилеп, аны сыймыктануу менен сөз кылат. Ар бир кебинде асыл сапаттарын даңазалап, аны адамдарда калыптандырууга далалаттанат. Ал эми экинчилери болсо ыраазычылыгын билдирүү максатында чыгарма жаратып, анын иш-аракетин сөз берметтеринде чагылдырат. Чындыгында эле, ак менен […]

Муратов Илимбек: “Саманчынын жолу” – кайратман, даанышман эненин тагдыры (№38 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Эне – мээримдүүлүктүн уюткусун жараткан, жан дүйнөгө асыл сапаттардын үрөнүн сепкен өзгөчө инсан. Анын жаркырап албырган жүзү, жалбарып сүйлөгөн жагымдуу сөзү бозоруп түнөргөн алай-дүлөйдү жоготкон шамал сымал, бардык азапты унуттуруп, жагымдуу жагдай жаратат. Ичинде жан дүйнөсүн түйшөлткөн ойлор алсыратып турса да, өзүнө кайрат топтоп, сыртынан жаркылдап, баласына билдирбөөгө аракет кылган асыл инсан. Бул асыл зааданын адамдык касиеттерин ачып берүүгө биздин чамабыз жетпеген сыяктанат… Кандай гана көркөм чыгарма болбосун, чиеленишкен тагдырлардын арасында эненин образы берилет. Бардык […]

Умар кызы Айзирек: Жылдыздардан өрнөк алалы (№37 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Немец элинин философу Людвиг Фейербахтын «Жазуучу жана акындар өзүлөрү жашаган доорлордун абийир жана ар-намысы» деп айтканы бар. Өз элинин турмушун сөз менен чагылдыруу кадимки жазуучунун иши. А бирок элинин кыйынчылыгын, кубанычын, ой-мүдөөсүн жан дүйнөсү менен сезип, тунук көкүрөгү менен туюп, акыл тегирменинен өткөрүп, элестүү сүрөттөө ар бир эле калемгердин колунан келе бербес. «Чыныгы чыгармачыл инсан бүт ааламды бир өзүнө сыйдыра алат» деген сөздү Ч. Айтматов өмүр бою унутпай, кол жеткистей көрүнгөн бийиктикке умтулуудан талбай келген. […]