Ооган эл жомогу: Капчык

Бир сараң киши ичинде жүз алтын тыйыны бар капчыгын жоготуп алыптыр. Канча издесе да, кайгырса да байлыгын таба албай, акыры: “Кимде ким менин ичинде жүз […]

Балдар үчүн математика жомогу: Алуу белгисинин мааниси

Сандардын сыйкырлуу өлкөсүндө Кошуу жана Алуу деген эки бир тууган жашаптыр. Кошуу өзүн аябай жогору коюп, минтип мактанчу экен: — Мен бул өлкөдө эң негизгисимин: […]

Кыргыз эл жомогу: Асан жана булбул

Илгери, илгери бир кандын улуу катынынан эки бала, кичүү катынынан Асан деген баласы болуптур. Бир күнү кан түш көрүп, түшүндө булбулдун сайраганын угуп, ошол булбулга […]

Молдова эл жомогу: Аңкоо карышкыр

Илгери бир акылсыз карышкыр жашаптыр. Бир күнү ал эчкиге жолугуп калып минтет: – Азыр сени жейм. – Макул,  эгерде менин тагдырым ушундай болсо кантмек элем. […]

Молдова эл жомогу: Балыкчынын аялы

Илгери-илгери эрди-катын жашаптыр.  Күйөөсү балык кармаганды жакшы көрчү экен,  бирок анда-санда эле бир нерсе кармайт. Күндөрдүн биринде  анын  жолу болуп: үйдөн кеч чыгып кетип, бир […]

Иран эл жомогу: Сулайман кеменгер

Мурункулардын айтканы боюнча качандыр бир кеменгер падыша Сулайман карыганда  өлүмдөн өлгөндөй коркуптур. Ошондо каардуу күчтөрдүн колдоочусу  ага келип мындай дейт: –  Оо өкүмдар! Ичинде мүрөктүн […]

Капкара принцесса (Die schwarze Prinzessin)

Айтылуу баатырлар жана эр жүрөк кыздар аталган элдик жомоктор жыйнагынан Немис тилинен түз которгон Адилет ШАДЫКАНОВА Илгери-илгери бир король жана королева жашаптыр. Алардын кызы да, […]

Эргежээл падышанын роза гүлбакчасы

Айтылуу баатырлар жана эр жүрөк кыздар аталган элдик жомоктор жыйнагынан Түзүүчүлөр: Фриди ХОФБАУЕР * Анна МЕЛАХ Немис тилинен түз которгон: Адилет ШАДЫКАНОВА КОРОЛЬ ЛАУРИН Качандыр […]

Кытай эл жомогу: Иттин ит болгону

Жарыктык бир ит болуптур. Бир күнү ал сейилдеп келмекке тоого жөнөй. Ал жактан бугулардын жарышып мелдешкенин көрүп, тып токтойт. Оозу ачылат. Караса, бугулардын жүгүргөнү укмуш […]

Латыш эл жомогу: Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү токойдо жортуп келатышты.  Түлкү тузакка алдооч катары илинген казды көрдү. Ал  ачка  болчу, бирок  казга тийсе тузакка түшөрүн түшүнүп, катуу тамшанды. Муну […]

Латыш эл жомогу: Адам кантип карышкырды жеңгени

Отунга барган бир абышка карышкырга кармалып калган экен. Карышкыр ачка болгондуктан дароо эле чалды жемек болот. –  Өлүмгө даярдан, келмеңди келтир,–  деди бөрү ыркырай берип […]

Кыргыз эл жомогу: Таан падыша

Илгери, илгери бир кемпирдин жалгыз баласы оокат-турмушу начар болгондуктан, кырманда кылтак салып жүрчү экен. Бир күнү кылтагына таан түшүп калат. Бала барып таанды чыгарып алайын […]