Чыгармалары

Казак калкынын бузукулугу-ай… (которгон Майрамбек САПАРБЕКОВ)

Ушу күндө айбандан да жаманбыз (которгон Майрамбек САПАРБЕКОВ)

Илимсиз окуган намаз, туткан орозо, кылган ажы эч бир ибадат ордуна жатпайт (которгон Майрамбек САПАРБЕКОВ)

Алыкенин адабий архивиндеги Абайдын асыл ойлору (которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)