Карасөз

Ак Мактым cулуу

Ак Саткын (аңгеме)

Акын качан туулган?

Акыркы адамжапайынын арзуусу (аңгеме)

Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов (эскерүү)

Анар гүлү (аңгеме)

Бири кем дүнүйө (аңгеме)

Булбул… Алча гүлү… Ай кертими… Жымжырттык… (Сайгё тууралуу эссе)

Гаргарчи (аңгеме)

Жаратылыш – жан досум (шиңгил аңгемелер)

Жөнөтүү (аңгеме)

Киши соодасы (аңгеме)

Күн эжей (аңгеме)

Лимон (аңгеме)

Мадаминбектин өлүмү («Сунулган баш… Суурулган кылыч…» романынан үзүндү)

Оро (аңгеме-жанытма)

Өзгөрүү (шиңгил аңгемелер)

Өзүмдү өзүм (аңгеме)

Такталбаган Токтогул (Адабий-тарыхый изилдөө)

Тешебайдын теректери (аңгеме)

Улакчы (аңгеме)

Үркүнбай… Үч Талак… Үч Бала… (аңгеме)

Чабалекейлер, кайра кайткыла (аңгеме)

Чочко (аңгеме)

Чочоккесер (аңгеме)

Эл тарапта (аңгеме)


Котормолор

Отунчу тууралуу жомок (түрк жомогу)


Маектер

Абдыкерим МУРАТОВ: «Адабияттын жаназасын окуй турган кез келдиби?..»

«Адабият алсырады, анын ордун баса турган нерсе азырынча жок болууда»

Кыргыз маселеси: тил тагдыры! Бар болуу керекпи же жок болуу керекпи?!

Кыргыз патриотизми – «кымыз патриотизми» же Ата Мекенди кантип сүйөрдү билбей баш адашып жүрөбүзбү?


Публицистика

Адеп аңгемелери: Тарыхка, мурастарга мамиле

Адеп аңгемелери: Тилге мамиле

Акырында айта турган алты арман

Анын чыгармалары жоргонун жүрүшүн элестетет…

Аткарылма поэзиянын билерманы — Пайзылда Ирисов

Батыш менен Чыгыштын руханий көпүрөсү Жалалиддин Руми

Бобулов феномени

Ботобай ырчы

Бүгүнкү аңгемелер жөнүндө адабий сын

Жамийла — элдик тарбия нускаларын тебелөөчүбү же сыйлоочубу? (адабият таануу)

Жеңижок – төкмөлүк өнөрдүн төрөсү

Жомоктор өлкөсүндө жоголуп бараткан тофалар

Кеңеш бийлиги жана Токтогул

Көпөлөктөр өрөөнүүн көксөгөн Мурза Гапаров

Курманжан датка Токтогулду бошотуп алганбы?

Кыргыз адабиятынын алп чынары Түгөлбай Сыдыкбеков

Кыргыз акыны Катаганды билесизби?

Латын арибине өтүү зарылбы?

Мезгилдин чагылганын кармап ойногон Сүйөркул Тургунбаев

Мекенчил мээнеткеч Кеңеш Жусупов

Тао Юань-мин жана анын «Аза ырлары»

Токомдун устаттары кимдер эле?

Токтогул абактан качканбы же бошотулганбы?

Токтогул жана анын абак жылдары

Токтогул жана Молдо Тойчу

Токтогул кантип каза болгон жана аны акыркы сапарга кандай узаттык?

Токтогулдун динге мамилеси же акынды кантип атеист кылышкан?

Токтогулдун ырлары түзөтүлгөнбү?

Түркия үчүн Кыргызстандын билим берүү тармагы сынак полигонубу?

Улуттук адабияттын деңгээлин көтөргөн Казат Акматов

Улуу кеп күттүргөн Улукбек (Улукбек Омокеевдин «Ата-Сүйүү» деген китебине баш сөз)

Чыйырга бирге түшкөндө: Алым Токтомушев Абдыкерим Муратов тууралу

Чындык издеп дүйнөнү чарк айланган Машраб дубана

Ырчы, кошокчу, айтуучу Анаргүл апа