Котормолор

Жыгылбаган адам улуу эмес, жыгылып кайра турган адам улуу

Дыйкан менен арстан жөнүндө икая

Интернеттен алынган дил азык: Жашооңо бакыт тартуулоочу негизги үч эреже!

http://ruhesh.kg/2018/03/05/dilazyk-aalamdy-karmap-turgan-negizgi-zheti-myjzam-bar/

Михаил ЗОЩЕНКО: Жытчыл ит

Юмор: Эзоптун тамсилдери жаңыча көз караш менен

Николай Гарин-Михайловский: Гений

Жалалиддин РУМИ: Ити ачкадан өлүп жаткан бедуин жөнүндө аңгеме

Дилазык: Туура эмес уйку – физикалык жана психологиялык абалыңа сокку


Карасөз

Аптапта көздөн учкан суусундук

Куйругу кесилгендер

Ажаан аялдан ажыдаар качып кутулуптур(жомок)

Түшүнбөстүк

Карылык

Эч нерсеге эби жок адам жөнүндө жомок

Бөтөлкөлөштөр

Эң эле жалкоо киши жөнүндө жомок

Аялзатка напси тыйылбайт

Айылчы катын жөнүндөгү жомок

Айыл сүртүмдөрү

Чоң энемдин жомокторунан

Элеттик куйручуктар — I

Элеттик куйручуктар — II

Эшимдин айткандары


Поэзия

Бардар кезде баарыле айтат саламды, \ Башка иш түшсө  кыйбас досту табамбы?

Тукумубуз Абыкенин, Көбөштүн