Котормолор

Сидхартха ГАУТАМА (БУДДА): Эң кедей адам – жеткен сараң келет

Реалдуу жашоодо адамдын аң-сезимине таасир тийгизген илимий фактылар

Владимир НАБОКОВ: Периштенин сөзү

КОНФУЦИЙ: Жыгылбаган адам улуу эмес, жыгылып кайра турган адам улуу

Жалалидин РУМИ: Дыйкан менен арстан жөнүндө икая

Жалалиддин РУМИ: Ити ачкадан өлүп жаткан бедуин жөнүндө аңгеме

Жалалидин РУМИ: Каптагы кум

Жалалидин РУМИнин суфийлер боюнча икаялары

Дилазык: Жашооңо бакыт тартуулоочу негизги үч эреже!

Дилазык: Ааламды кармап турган негизги жети мыйзам бар

Дилазык: Туура эмес уйку – физикалык жана психологиялык абалыңа сокку

Дилазык: Карагайчылар жөнүндө уламыш

Дилазык: Акылга шоола чачкан уламыштар

Дилазык: Атасы менен уулу жөнүндө уламыш

Дилазык: Кемсинтүү жөнүндө уламыш

Дилазык: Устара жөнүндө Леонардо да Винчи калтырган уламыш

Дилазык: Бактылуулук жана бактысыздык жөнүндө уламыш

Дилазык: Өлүм жөнүндө уламыш

Дилазык: Бакыттын ачкычын издегендер жөнүндө уламыш

Дилазык: Бакыт жана кырсык

Дилазык: Эшектин өлүгү

Дилазык: Душман

Дилазык: Эркектин калп айтканы жөнүндө болмуш

Дилазык: Чоң ата жана бала

Дилазык: Бала бойдон калгыла

Дилазык: Уурулук жөнүндө уламыш

Дилазык: Дептердеги ката

Дилазык: Толтура банка жөнүндө жаңы замандын уламышы

Дилазык: Байлык, сүйүү жана ынтымак

Иосиф Сталин – эл ичинде карама-каршы пикирлерди жараткан улуу инсан

Чыныгы сүйүү жөнүндө жаңы замандын уламышы

Тарбиялык мааниси бар аңгемелер

Бери караң: Тарбия жана үй-бүлө жөнүндө насыйкат

Ата-энелерге күмүш сырга: Өспүрүмдөрдү туура жолго салаар уламыштар

Кеменгерлер эмне дейт?

Депрессиянын беш белгиси

Абдул Фараждын акылман ойлору, уламыштары

Атактуу психолог Эрик Берндин биздин мээ кантип калыптанганы тууралуу ой дүрмөттөрү

Кантип туура чечим кабыл алыш керек: Даанышмандын өзгөчө ыкмасы

Интеллекти арттыруунун ыкмалары

Павел Васильевдин ийгиликке жеткен чечендер сабагынан

Кызматынан  өсөм дегендер үчүн кыска аңгемелер

Жашоо маңызы жөнүндө уламыштар

Жашоого мамиле жөнүндө уламыш

Еврейлердин уламыштары

Мультатулинин классикалык алакандай аңгемелеринен

Жан дүйнөңдү кытыгылаган кыска аңгемелер

Жан дүйнөңдү кытыгылаган кыска аңгемелер (уландысы)

Максим ГОРЬКИЙдин эрежелер жана ой толгоолору

Оскар УАЙЛЬДдын алакандай аңгемелеринен

Аркадий АВЕРЧЕНКО: Сокурлар (аңгеме)

Аркадий АВЕРЧЕНКО: Теоретиктер (аңгеме)

Аркадий АВЕРЧЕНКО: Философия (аңгеме)

Аркадий АВЕРЧЕНКО: Өмүрдүн бир күнү (аңгеме)

Григорий ГОРИН: «Кирпи» — текке кеткен аракет жөнүндөгү окуя (аңгеме)

Михаил ЗОЩЕНКО: Жытчыл ит (аңгеме)

Михаил ЗОЩЕНКО: Акча (аңгеме)

Михаил ЗОЩЕНКО: Операция (аңгеме)

Михаил ЗОЩЕНКО: Коркок Вася (аңгеме)

Михаил ЗОЩЕНКО: Жагымсыз окуя (аңгеме)

Михаил ЗОЩЕНКО: Башкаларга караганда акылдуурак мышык

Михаил ЗОЩЕНКОнун балдар үчүн жазган аңгемелеринен

Юмор: Эзоптун тамсилдери жаңыча көз караш менен

Николай ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ: Гений

Василий ШУКШИН: Бир адам бар эле

Франц КАФКА: Посейдон (аңгеме-притча)

Франц КАФКА: Жаңы адвокат (аңгеме)

Франц КАФКА: Акмактардын бирикмеси (кыска аңгемелер)

Франц КАФКА: Шаар герби (аңгеме)

Франц КАФКА: Чака мингенде (аңгеме)

Франц КАФКА: Мыйзамдар жөнүндө

Франц КАФКА: Он бир уул (аңгеме)

Сократ жөнүндө баян (М.Ильин жана Е.Сегалдын «Адам кантип алпка айланды» аттуу китебинен)

Владимир КОРОЛЕНКО: Үзүм (аңгеме)

Владимир КОРОЛЕНКО: Оттор (аңгеме)

Редьярд КИПЛИНГ: Амурдун жебелери (аңгеме)

Редьярд КИПЛИНГ: Көпөлөк кантип жерди тепкени (аңгеме-жомок)

Александр ГРИН: Атанын каары (аңгеме)

Александр ГРИН: Оюнчук (аңгеме)

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ: Жамгырда калган мышык (аңгеме)

Антон ЧЕХОВ: Үй-бүлөнүн атасы (аңгеме)

Антон ЧЕХОВ: Мас адамдын соо шайтан менен аңгемелешүүсү (аңгеме)

Антон ЧЕХОВ: Жашоо жалган… (аңгеме)

Азис НЕСИН: Чечен-машина (аңгеме)

Азис НЕСИН: Элдин акчасы… (аңгеме)

Азис НЕСИН: Газетабы? Биздин үйдө ага орун жок (аңгеме)

Азис НЕСИН: Мен өз бактым үчүн сизге милдеттүүмүн (аңгеме)

Азис НЕСИН: Эгерде, эгерде, эгерде… (аңгеме)

Азис НЕСИН: Мен – резина союлмун (аңгеме)

Азис НЕСИН: Кофе жана демократия (аңгеме)

Азис НЕСИН: Мен Ататүрк менен сүйлөшкөм (аңгеме)

Азис НЕСИН: Маанилүү тапшырма (аңгеме)

Азис НЕСИН: Рыфат-бейдин эти эмнеден кычышты? (аңгеме)

Михаил ГЕНИН: Ар бир улуттун өз еврейлери бар

Александр КУПРИН: Паганининин скрипкасы (аңгеме)

Александр КУПРИН: Демир-Кая (Чыгыш уламышы) (аңгеме)

Александр КУПРИН: Бир тамчы аңгемелер

Леонид КАГАНОВ: Дүйнө эл жомоктору (сатира)

Лев ТОЛСТОЙ: Ишеним жөнүндө насыйкат

О’ГЕНРИнин чакан аңгемелери

Феликс КРИВИНдин философиялык чакан аңгемелери

Феликс КРИВИНдин алакандай аңгемелеринен

Феликс КРИВИНдин классикалык чакан аңгемелери-1

Феликс КРИВИНдин классикалык чакан аңгемелери-2

Феликс КРИВИНдин классикалык чакан аңгемелери-3

Танит ЛО: Жинди Иванушка жана өлбөс Кащей жөнүндө жомок

Танит ЛО: Сөөк буттуу жезкемпир жөнүндө аңгеме-жомок

Георгий ОГАРЁВ: Миң уламыш

Георгий ОГАРЁВ: Миң уламыш (2-бөлүк)

Георгий ОГАРЁВ: Миң уламыш (3-бөлүк)

Георгий ОГАРЁВ: Миң уламыш (4-бөлүк)

Георгий ОГАРЁВ: Миң уламыш (5-бөлүк)

Слава СЭ: Ит аркылуу кыйытып, аялдарга мактоо айтуу (аңгеме)

Слава СЭ: Римский-Корсаков. Шахерезада (аңгеме)

В & Д Нарижныйлар: Гениалдуу аңгеме

Николай СЛАДКОВ: Босогодо күз (жомок)

Илья ИЛЬФ & Евгений ПЕТРОВ: Кенен чабыт (аңгеме)

Владимир СУТЕЕВ: Алма (жомок)

Константин УШИНСКИЙ: Аарылар жана чымын (аңгеме)

Карл ЧАПЕК: Көзү ачык (аңгеме)

Монах ВАРНАВА: Аквариум балыгы (уламыш)

Василий СУХОМЛИНСКИЙ: Жети кыз

Александр СОЛЖЕНИЦЫН: От жана кумурскалар (алакандай аңгемелер)

Валентина ОСЕЕВАнын балдар үчүн жазган аңгемелери — 1

Валентина ОСЕЕВАнын балдар үчүн жазган аңгемелери — 2

Расул ГАМЗАТОВ: Узак жолум, тоодон ылдый башталган (ырлар)


Карасөз

Саалынын махабаты

Аптапта көздөн учкан суусундук

Куйругу кесилгендер

Ажаан аялдан ажыдаар качып кутулуптур (жомок)

Түшүнбөстүк

Карылык

Эч нерсеге эби жок адам жөнүндө жомок

Бөтөлкөлөштөр

Эң эле жалкоо киши жөнүндө жомок

Аялзатка напси тыйылбайт

Айылчы катын жөнүндөгү жомок

Айыл сүртүмдөрү

Чоң энемдин жомокторунан

Элеттик куйручуктар — I

Элеттик куйручуктар — II

Куйручуктай куудул элеттиктер-I

Куйручуктай куудул элеттиктер-II

Куйручуктай куудул элеттиктер-III

Куйручуктай куудул элеттиктер-IV

Куйручуктай куудул элеттиктер-V

Куйручуктай куудул элеттиктер-VI

Куйручуктай куудул элеттиктер-VII

Куйручуктай куудул элеттиктер-VIII

Эшимдин айткандары (аңгеме)

Жадаткырдын жеңеси (аңгеме)

Сыноо (баш катырма)

Кар күрөгөндөгү ойлор (эссе)


Поэзия

Кыш маанай

Бардар кезде баарыле айтат саламды, \ Башка иш түшсө  кыйбас досту табамбы?

Тукумубуз Абыкенин, Көбөштүн

Кредит деген ит чыкты, канчыктай тууган процент

Аял барда эркек билбейт кейишти

Башымда ой жок, бопбош – байыган уйларга окшоп


Публицистика

Азыркылардын аялын эмес, эшегин сурап ала албайсың

Ачуу чындык: Тойдон чыккан ойлор

Дүйнө лидерлери канчадан маяна алышат?

Түшкө кирген чала молдолор

Жер Энебиздин коюнуна кол салбайлы!