Котормолор

Эң кедей адам – жеткен сараң келет

Реалдуу жашоодо адамдын аң-сезимине таасир тийгизген илимий фактылар

Владимир НАБОКОВ: Периштенин сөзү

Жыгылбаган адам улуу эмес, жыгылып кайра турган адам улуу

Дыйкан менен арстан жөнүндө икая

Интернеттен алынган дил азык: Жашооңо бакыт тартуулоочу негизги үч эреже!

http://ruhesh.kg/2018/03/05/dilazyk-aalamdy-karmap-turgan-negizgi-zheti-myjzam-bar/

Михаил ЗОЩЕНКО: Жытчыл ит

Юмор: Эзоптун тамсилдери жаңыча көз караш менен

Николай Гарин-Михайловский: Гений

Жалалиддин РУМИ: Ити ачкадан өлүп жаткан бедуин жөнүндө аңгеме

Дилазык: Туура эмес уйку – физикалык жана психологиялык абалыңа сокку


Карасөз

Саалынын махабаты

Аптапта көздөн учкан суусундук

Куйругу кесилгендер

Ажаан аялдан ажыдаар качып кутулуптур (жомок)

Түшүнбөстүк

Карылык

Эч нерсеге эби жок адам жөнүндө жомок

Бөтөлкөлөштөр

Эң эле жалкоо киши жөнүндө жомок

Аялзатка напси тыйылбайт

Айылчы катын жөнүндөгү жомок

Айыл сүртүмдөрү

Чоң энемдин жомокторунан

Элеттик куйручуктар — I

Элеттик куйручуктар — II

Куйручуктай куудул элеттиктер-V

Эшимдин айткандары


Поэзия

Кыш маанай

Бардар кезде баарыле айтат саламды, \ Башка иш түшсө  кыйбас досту табамбы?

Тукумубуз Абыкенин, Көбөштүн


Публицистика

Азыркылардын аялын эмес, эшегин сурап ала албайсың

Ачуу чындык: Тойдон чыккан ойлор