Карасөз

Бойдок бөлмөдө

Малкиши

Жаза (аңгеме)

Баатыр-Таш баяны (аңгеме)


 

Котормолор

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ: Чарчоо керек, бөтөнчө сүйүктүү аялыңдын лаззатынан (учкул сөздөрүнөн)

Эйваз ЗЕЙНАЛОВ: Жарык (аңгеме)

Эйваз ЗЕЙНАЛОВ: Чоң атасы менен небере (аңгеме)

Эйваз ЗЕЙНАЛОВ: Кымбат шоколаддын кутусу (аңгеме)

Төлен ЭБДИКУЛЫ: Кара жума (аңгеме)

АЛИАББАС: Керооз кемпир (аңгеме)


 

Интервью

«Адабиятты булгабаш керек, ал коридор эмес» дечү Алыкебиз