А.Солженицын жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Чыркыраган чындыктын кичине чымчыгы (Бекташ ШАМШИЕВ, «Азаттык»)


Карасөз

Александр Солженицындын алакандай аңгемелери (которгон Эрмек ШОРУКОВ)

Өрдөк балапан (которгон Эрмек ШОРУКОВ)

От жана кумурскалар (алакандай аңгемелер, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)