А.Саспаев жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Кадыркул Даутов: Аңгеменин чебери

Кыргыз аңгемесинин классиги


Карасөз

Ажыроо (аңгеме)

Ак чач жөнүндө кичине тарых (документалдуу аңгеме)

Гүлкайыр (аңгеме)

Даша (аңгеме)

Дос жана газик (аңгеме)

Кайнене (аңгеме)

Кайтып келүү (аңгеме)

Каныкейдин алтын билериги (аңгеме)

Кезектүү дүйнө (аңгеме)

Кошо жашай берет экен (ангеме)

Көздөр, көздөр (аңгеме)

Кызыралей салам (ангеме)

Сарала ит (аңгеме)

Татым туз (аңгеме), «Татым туз» (аудио)

Турмуш таразасынын граммы (аңгеме)

Туура жооп (аңгеме)

Улгайгандар (аңгеме)

Ууру (аңгеме)

Фергана баяны жөнүндө (жазуучунун жан дептеринен)

Хадизат (аңгеме)

Чөйрө (аңгеме)

Шейшеп (аңгеме)

Ширеңке (аңгеме)

Ыйык сезим (аңгеме)

Ымандай сыр (аңгеме)

Эски жолдо (аңгеме)


 

Котормолор

Кытай анекдоттору

Михаил НУАЙМЕ: Өтүнүч (новелла)

Монголдордун купуя тарыхы (БИРИНЧИ БАП)

Монголдордун купуя тарыхы (ЭКИНЧИ БАП)

Монголдордун купуя тарыхы (ҮЧҮНЧҮ БАП)

Монголдордун купуя тарыхы (ТӨРТҮНЧҮ БАП)

Монголдордун купуя тарыхы (БЕШИНЧИ БАП)

Хемингуэйдин чыгармачылык портрети (1-маек)

Хемингуэйдин чыгармачылык портрети (2-маек)


Интервью

Аман САСПАЕВ: Дүйнөдө эч бир сулуулукту аялзатына теңебейм

Аман Саспаев: Элге мени “Сарала итим” тааныткан


Публицистика

Бүгүнкү кытай авторлору байыркы кыргыздар жөнүндө