Карасөз

Кайтып келүү

Каныкейдин алтын билериги (классика)

«Кызыралей салам»

Ажыроо

Кошо жашай берет экен

Татым туз (аңгеме)

Сарала ит (аңгеме)

Улгайгандар (аңгеме)

Фергана баяны жөнүндө (жазуучунун жан дептеринен)


 

Публицистика

Бүгүнкү кытай авторлору байыркы кыргыздар жөнүндө


Котормолор

Хемингуэйдин чыгармачылык портрети (1-маек)

(2-маек)