Карасөз

Антон Чеховдун аңгемелеринен (которгон Догдурбек ЮСУПОВ)

Антон Чеховдун каттардан тандалган саптары (тандап которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Анюта (аңгеме, которгон Айжан АТАКАНОВА)

Аял бактысы (аңгеме)

Жашоо жалган… (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Жылкы аттуу фамилия (аңгеме)

Караңгылык (аңгеме, которгон Эрнис АСЕК уулу)

Кубаныч (которгон Догдурбек ЮСУПОВ)

Күчүк жетелеген аял (аңгеме, которгон Касымбек ЭШМАНБЕТОВ)

Мас адамдын соо шайтан менен аңгемелешүүсү (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Өч алуу (аңгеме)

Почта бөлүмүндө (которгон Догдурбек ЮСУПОВ)

Сүйүү жөнүндө (аңгеме, которгон Азат Жапарбек)

Үй-бүлөнүн атасы (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Үчөөнүн кимиси (аңгеме, которгон Роза БЕКТУРОВА)

Хамелеон (аңгеме)

Хирургия (которгон Эрмек ШОРУКОВ)

Чыт курсактар (аңгеме, которгон Айжан АТАКАНОВА)

Энөө (аңгеме, которгон Догдурбек ЮСУПОВ)