Карасөз

Тогуз санат 

Айгашка(аңгеме)

Улуу тоо (новелла)

Көздөн учкан ак кайык (“Улуу тоо” новелласынын уландысы)

Тогуз санат (мурас сөз)

Ашым Жакыпбековдун Чолпонбай баатыр тууралуу баяны

Ашым Жакыпбековдун студенттик күндөлүгүнөн


 

Котормолор

Чыңгыз АЙТМАТОВ: Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт

Стефан ЦВЕЙГ: Бейтааныш аялдын каты


 

Интервью

Ашым ЖАКЫПБЕКОВ: Адабий тарыхка акыйкат кеп калсын