Поэзия

Алтын тактан артыксың маа, махабат!

Венеция – чындыкка айланган жомок

Динозаврлар жана кыргыздар

Суу ордуна күлкүң сурайм өлөрдө

Ырлар (ыр)


 

Маектер

Атантай АКБАРОВ: «Көралбастар мени СПИД менен ооруп калыптыр дешкен»

Атантай АКБАРОВ: Ыймандуулук бетти чүмкөө менен өлчөнбөйт (1-маек)

Атантай АКБАРОВ: Исламда Замзам суусун ыйык тутуу да теңирчиликтин табият менен танапташ жашоо идеясы (2-маек)