Карасөз

Газетабы? Биздин үйдө ага орун жок (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Кайсы партия жеңет? (аңгеме, которгон Урматбек НУРСЕЙИТ уулу)

Кайсы партия жеңет? (аңгеме, которгон Урматбек НУРСЕЙИТ уулу)

Кофе жана демократия (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Маанилүү тапшырма (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Мен – резина союлмун (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Мен Ататүрк менен сүйлөшкөм (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Мен өз бактым үчүн сизге милдеттүүмүн (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Рыфат-бейдин эти эмнеден кычышты? (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Сиздин өлкөдө эшек жокпу? (аңгеме, которгон Урматбек НУРСЕЙИТ уулу)

Там башында жинди бар! (аңгеме, которгон Толук Бек БАЙЗАК)

Чечен-машина (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Эгерде, эгерде, эгерде… (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Элдин акчасы… (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)