Карасөз

Түн (повесть)

Чымчыктар сайрап жатат (аңгеме)

Теректер, же комуздун үч кылы (аңгеме)

Баягылар (аңгеме)

Акча (аңгеме)

Гарбачок (аңгеме)

Бука (аңгеме)

Ошентип, «8-Мартка» жөнөп калдым… (аңгеме)

Бир сом… (аңгеме)

Адрес (аңгеме)

Жомок (аңгеме)

 


Маектер, макалалар

«Жазуучулар деген – бул ыйык журт» (1-маек)

«Алым аке ырды жасачу эмес, жаратчу» (2-маек)