Б.Усубалиев жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Аким Кожоев: Жомок – адамзаттын рухий бешиги

Жолдош ТУРДУБАЕВ: «Бука» жетелеген жазуучу


Карасөз

Адрес (аңгеме)

Акча (аңгеме)

Баягылар (аңгеме)

Бир сом… (аңгеме)

Бука (повесть)

Гарбачок (аңгеме)

Жираф (аңгеме)

Жомок (аңгеме)

Жүрөк сууга агып баратат (аңгеме)

Кɵмгɵндɵр (аңгеме)

Он (аңгеме)

Ошентип, «8-Мартка» жөнөп калдым… (аңгеме)

Өкүрүк (аңгеме)

Өрт (аңгеме)

Теректер, же комуздун үч кылы (аңгеме)

Түн (повесть)

Түркүк (аңгеме)

Түтүн (аңгеме)

Чоң чыны суу жана бир сом (аңгеме)

Чымчыктар сайрап жатат (аңгеме)


Маектер, макалалар

Бейшебай Усубалиевди Кара кемпир ээрчитип жүрөт

«Жазуучулар деген – бул ыйык журт» (1-маек)

«Алым аке ырды жасачу эмес, жаратчу» (2-маек)


Публицистика

Алыкулдун “Жибек кийген эрке кызы”,  же адамдын адамдык трагедиясы

«Байчечек соолуп калдыбы?..»

Бейшебай УСУБАЛИЕВ «Мен Алым байкенин метафораларынан корком» дейт

Бешик ырын бешик гана жарата алат

Керемет ааламы

Теректер же комуздун үч кылы