Бейшебай УСУБАЛИЕВ

Б.Усубалиев жана анын чыгармачылыгы тууралуу Аким Кожоев: Жомок – адамзаттын рухий бешиги Жолдош ТУРДУБАЕВ: «Бука» жетелеген жазуучу Карасөз Адрес (аңгеме) Акча (аңгеме) Баягылар (аңгеме) Бир сом… (аңгеме) Бука (повесть) Гарбачок (аңгеме) Жираф (аңгеме) Жомок (аңгеме) Жүрөк сууга агып баратат (аңгеме) Кɵмгɵндɵр (аңгеме) Он (аңгеме) Ошентип, «8-Мартка» жөнөп калдым… (аңгеме) Өкүрүк (аңгеме) Өрт (аңгеме) Теректер, же комуздун үч кылы (аңгеме) Түн (повесть) … Читать далее Бейшебай УСУБАЛИЕВ