Карасөз

Акын (аңгеме)

Отко жагылган Александр Дюма, кезекте ким? (аңгеме)

Героин кайда катылган? (детектив аңгеме)

Афган чалдын героини (аңгеме)

Апам ары бар, аялым бери кел (аңгеме)

Ширин кошуна (аңгеме)

Тентимиштер (аңгеме)

Мен киммин? (аңгеме)

Ит кумары (аңгеме)

Бейит башында (аңгеме)