Тарых, публицистика, философия

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Алым – журналист

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Алым сабак

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Орус Алым

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Алым – кезең

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Омор – Мезгил

Кыргыз поэзиясынан үч сабак

Тарыхтын философиясын аңдоо зарыл

Кыргыз миссиясы тууралуу тыянак кеп

Телегей жолго кайрылуу зарыл

Аалы – Заман

Омор Султанов ким?

Улуттук идея: Манас цивилизациясынын манифестине тезис

Дөөлөт: Кыргыз идеология уңгусу

Уңгу тууралуу учкай кеп

«Абсолют дух» жана көчмөндух

Алтын Ордо

КАГАНАТ

Баш мыйзам «атасы», бери караң!

«Борбор Азиянын байыркы тургундары тууралуу баян» китебинен…

«Өткөөл мезгил» качан өтөт?

Эл наркы: Заманбап салттуу коом

Уруучулук трайбализмби?

Телегей жолго кайрылуу зарыл

Чоюн аалымдын Баш Мыйзам долбоорун сунуштайбыз: Концепция удулу

«Тизгинжаяр»

Ата Журт коркунучта!

Иудаизм жана Теңиризм — Манас

Өзү уюшмалдык уңгусу

Улуу курултай: Эл + бийлик = ыйык биримдик

ТЕҢИРЧИЛИК ЖАНА ИСЛАМ (башы)

ТЕҢИРЧИЛИК ЖАНА ИСЛАМ (уландысы)

Динчилдер адеп-ахлакты бузду!

«Огуз каан» жана диалектика 

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: «Мендеги» Айтматов