Ч.Өмүралиев жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Жаңычыл Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ тууралуу

Чоюн Өмүралиевдин жандоочусу

Чоюн Өмүралиевдин изилдөөсү жөнүндө учкай кеп

Салижан ЖИГИТОВ: Өмүралиевдин «Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын экрандаштыруу» деген дипломдук ишине пикир

Сүйөркул ТУРГУНБАЕВ: Айбар акындарга аздек сөз


Тарых, публицистика, философия

«Абсолют дух» жана көчмөндух

«Ашуудагы» сабактар жана «Мен – Тянь-Шань»

Аалы – Заман

Айтматовдун «Жамийла» повестиндеги Жамийла менен Даниярдын образы

Алтын Ордо

Ата Журт коркунучта!

«Байыркы кытай» – Конфуций маселеси

Баш мыйзам «атасы», бери караң!

«Борбор Азиянын байыркы тургундары тууралуу баян» китебинен…

Динчилдер адеп-ахлакты бузду!

Дөөлөт: Кыргыз идеология уңгусу

Жакшылыктын данеги

Иудаизм жана Теңиризм — Манас

КАГАНАТ

Кыргыз миссиясы тууралуу тыянак кеп

Кыргыз поэзиясынан үч сабак

Кырк жыл кийин…

«Мендеги» Айтматов

«Мендеги» Айтматов (уландысы)

Муундар байланышы

«Огуз каан» жана диалектика

Омор Султанов ким?

Өзү уюшмалдык уңгусу

«Өткөөл мезгил» качан өтөт?

Тарыхтын философиясын аңдоо зарыл

Телегей жолго кайрылуу зарыл

Телегей жолго кайрылуу зарыл

ТЕҢИРЧИЛИК ЖАНА ИСЛАМ (башы)

ТЕҢИРЧИЛИК ЖАНА ИСЛАМ (уландысы)

«Тизгинжаяр»

Туу түбү эр

Улуттук идея: Манас цивилизациясынын манифестине тезис

Улуу курултай: Эл + бийлик = ыйык биримдик

Уңгу тууралуу учкай кеп

Уруучулук трайбализмби?

Чоюн аалымдын Баш Мыйзам долбоорун сунуштайбыз: Концепция удулу

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Алым – журналист

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Алым – кезең

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Алым сабак

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Омор – Мезгил

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Орус Алым

Чыңгыз – сырттан

Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын экрандаштыруу

Эл наркы: Заманбап салттуу коом


Маектер

«Консенсус» уктуруусу: Чоюн Өмүралиев менен маек (аудио)