Карасөз

Ботогөз булак

Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт (повесть, которгон Ашым ЖАКЫПБЕКОВ)


Публицистика

http://ruhesh.kg/2018/02/27/ajtmatovdun-armanduu-tagdyrynan/

Дүйнө бүтүн болушу мүмкүнбү же Ислам неликтен өзгөчө токонаалатка учурады?

Чыңгыз Айтматовдун орошон ойлорунан

Чыңгыз Айтматов Сыдыкбеков жөнүндө

Ауэзов жөнүндө сөз

Маектер

“Үнү жок” адамдын Москвадагы бир кездешүү жөнүндө сыр ачуусу