Карасөз

Ботогөз булак

Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт (повесть, которгон Ашым ЖАКЫПБЕКОВ)


Публицистика

Дүйнө бүтүн болушу мүмкүнбү же Ислам неликтен өзгөчө токонаалатка учурады?

Чыңгыз Айтматовдун орошон ойлорунан

Чыңгыз Айтматов Сыдыкбеков жөнүндө

Ауэзов жөнүндө сөз

Чынгыз Айтматов о снежных барсах, бешеных законах рыночной экономики и кыргызской легенде


Маектер

“Үнү жок” адамдын Москвадагы бир кездешүү жөнүндө сыр ачуусу


 

Ч.Айтматов жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Айтматовдун армандуу тагдырынан

Жумагул СААДАНБЕКОВ: Адам тагдыры Айтматовдун философиясында