Карасөз

Ботогөз булак

Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт (повесть, которгон Ашым ЖАКЫПБЕКОВ)


Публицистика

Дүйнө бүтүн болушу мүмкүнбү же Ислам неликтен өзгөчө токонаалатка учурады?

Чыңгыз Айтматовдун орошон ойлорунан

Чыңгыз Айтматов Сыдыкбеков жөнүндө

Ауэзов жөнүндө сөз

Чынгыз Айтматов о снежных барсах, бешеных законах рыночной экономики и кыргызской легенде


Маектер

“Үнү жок” адамдын Москвадагы бир кездешүү жөнүндө сыр ачуусу

Неоконченное интервью


 

Ч.Айтматов жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Айтматовдун армандуу тагдырынан

Жумагул СААДАНБЕКОВ: Адам тагдыры Айтматовдун философиясында

Калык ИБРАИМОВ: Айтматовдун кентавры: Гүлсары — Танабай

Калык ИБРАИМОВ: Айтматовдун «маңкурту» кулбу же курмандыкпы?

Калык ИБРАИМОВ: Архетиптик аң-сезим жана Айтматовдун апокалиптикасы

Жетиген АСАНБЕК: «Кассандра эн тамгасы» каккан доолбас

Жетиген АСАНБЕК: «Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт» – адамзатка рухий аманат

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: «Мендеги» Айтматов

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: «Мендеги» Айтматов (уландысы)

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын экрандаштыруу

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: «Ашуудагы» сабактар жана «Мен – Тянь-Шань»

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Жакшылыктын данеги

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Чыңгыз – сырттан

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Айтматовдун «Жамийла» повестиндеги Жамийла менен Даниярдын образы