Карасөз

Аппассионата (аңгеме)

Кара мышык (аңгеме)

Жылмаюу (аңгеме)

Төрт метр чыт (аңгеме)

Телевизор алганда (аңгеме)

Топчу (аңгеме)

Туугандын топурагы алтын (аңгеме)

Куугунчулар (аңгеме)

Керээз (аңгеме)

Кулпу (аңгеме)

Диссертация (аңгеме)

Ажырашуу (аңгеме)

Жыргап келдик (аңгеме)

Ат коюу (ангеме)

Тоодой жөлөк (аңгеме)