Карасөз

Замандын көк жалы Өмүрбек Текебаевдей адамды ким тууп берет?

Сакалбы же маскировкабы?

Тарых – коом башкаруунун күчтүү куралы

Рух дарагы (1-макала)

Рух дарагы (2-макала)

Рух дарагы (3-макала)

Эй Кыргызстан, сен чын эле эгемен, эркинсиңби?

Дворниктердин аңгемеси

Адамды адам кылып турган эмне? (Уландысы)

Убайым сааты

«Салттуу дин» дегенди кандай түшүнсө болот?

Замандын көк жалы Өмүрбек Текебаевдей адамды ким тууп берет?

Идеология – маалыматтык курал (4-макала)

Реклама жөнүндөгү карынын кебин капка салсак кантет?

Котормолор

Лев Толстой: Үч аюу (жомок)

Лев Толстой: Кристалдар

Лев Толстойдун алакандай аңгемелеринен

Лев Толстойдун балдар үчүн жараткан аңгемелери

Лев Толстой: Токойдо жамгыр алдында калганым

Лев Толстойдун балдар үчүн жазган алакандай аңгемелеринен

Лев Толстой: Дарактар дем алышат