Карасөз

Өмүр токтоп тургансыйт…

Жаз айынын жамгыры – залкардын көз жашы (эссе)

Ажайып Күндүн алдында (эссе, 1-бөлүк)

Ажайып Күндүн алдында (эссе, 2-бөлүк)

Аял – Эне, Аял – шаар жана «жабылуу кара инген» тууралуу баян (эссе)

Улуу жомок (эссе)

Төкө (эссе)

Сүйүүгө Соң-Көл – эстелик (эссе)

Адам өмүрү – aккан суу (эссе)

Киндик кан тамган конуш (эссе)

Редакциянын эски короосу (эссе)

Көрүстөнгө алпарчу жол (аңгеме)

Үч сом (аңгеме)

«Өмүр токтоп тургансыйт» (Мукул Абыловду эскерүү)

Казак боорума кат

Арзуунун күндөлүгүн барактап (эссе)

Жакыпбек баатырдын моңолдорду чогултканы (санжыра)

«Күйөө жолдош» (эссе)

Жер муштаткан жөө ырлар (эссе)

Көрүстөнгө алпарчу жол (эссе)


Публицистика

Мерес болуп баратабыз…

Акылман Айтматов арсыздарга алдын ала айтып койгон…


Маектер

«Ажайып эскерүүлөр толтура»

«Кыргыз интеллигенциясы көңгө чыккан гүлгө окшош, жел жүрсө эле сасыйт»