Карасөз

Чоочун өлкөдө (которгон ШОРУКОВ Эрмек)

Адамдык кудурет (өнөркана, которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Чал жана деңиз (повесть, которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Аудио түрү: 1-2-бөлүктөрү, 3-4-бөлүктөрү, 5-6-бөлүктөрү

Жамгырда калган мышык (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)


 

Маектер

Хемингуэйдин чыгармачылык портрети (1-маек, которгон Аман САСПАЕВ)

Хемингуэйдин чыгармачылык портрети (2-маек, которгон Аман САСПАЕВ)

Чыгармачылыгы жөнүндө (которгон Алым Токтомушев)

Чарчоо керек, бөтөнчө сүйүктүү аялыңдын лаззатынан (учкул сөздөрүнөн, которгон Айдарбек САРМАНБЕТОВ)