Карасөз

Айла жок, айла жок (эссе)

Аптээк* (аңгеме)

Жолбүгүндө карааны көрүнбөй… (устатты эскерүү)

Көңдөй дилди көтөргөн новеллалар

Ойчулдардын ордосунда


Котормолор

Дилазык: Көздөн айрылганда

Дилазык: Төөнүн териси

Диндеги эки жүздүүлүк: Күрүчтүн уурдалышы

Дилазык: Башкы каалоо

Дилазык: Мурас бөлүштүргөндө

Дилазык: Күттүргөн суу

Дилазык: Жиндин кийими

Дилазык: Жүз уламыш жүрүмү

Корней Чуковскийдин балдар үчүн жазылган чыгармасы Эрнис Асек уулунун котормосунда

Алыке жана Юрий Кузнецов

Конфуций кыргыз тилинде жарык көрдү!

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы?

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы? (II глава)

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы? (III глава)

Владимир Высоцкий: Шахмат оюну (аңгеме)

Антон ЧЕХОВ: Караңгылык (аңгеме)


Маектер

Дин – «каңк» эттире чокуга тийген куралга айланды (интервью)