Карасөз

Өкүм (аңгеме, которгон Абдыкерим ЖОЛДОШБЕКОВ)

Шаар герби (притча-аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Жаңы адвокат (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Акмактардын бирикмеси (кыска аңгемелер, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Он бир уул (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Посейдон (притча-аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Чака мингенде (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Мыйзамдар жөнүндө (которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)


Маектер

«Калем – жазуучунун куралы эмес, организми» (Франц Кафка менен Густа Яноухтун маегинен үзүндү, кыргызчалаган Олжобай ШАКИР)