Карасөз

Өкүм (аңгеме, которгон Абдыкерим ЖОЛДОШБЕКОВ)