Карасөз

Айттырып келген ажал баяны (повесть, которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Аялдар тайманбас жана чечкиндүү эркектерге гана таандык (которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Бальтасардын бактылуу күнү (аңгеме, которгон Абибилла ПАЗЫЛОВ)

Биз АКШ кандай кааласа, ошондой аңкуштайбыз (которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Жалгыздыктын жүз жылы (башы, роман, которгон Барно САБИРОВА)

Жалгыздыктын жүз жылы-2 (уландысы, роман, которгон Барно САБИРОВА)

Жалгыздыктын жүз жылы-3 (уландысы, роман, которгон Барно САБИРОВА)

Жалгыздыктын жүз жылы (уландысы) (аңгеме, которгон Барно САБИРОВА)

Карыган, өтө карыган калдайган канаттуу карыя (аңгеме, которгон Насыпбек АСАНБАЕВ)

Менин муң-зарлаш шуркуяларым-1 (башы, повесть, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Менин муң-зарлаш шуркуяларым-2 (уландысы, повесть, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Менин муң-зарлаш шуркуяларым-3 (уландысы, повесть, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Менин муң-зарлаш шуркуяларым-4 (уландысы, повесть, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Менин муң-зарлаш шуркуяларым-5 (уландысы, повесть, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Менин муң-зарлаш шуркуяларым-6 (уландысы, повесть, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Менин муң-зарлаш шуркуяларым-7 (уландысы, повесть, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Тул катын Монтьель (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Уйкудагы сулуунун самолету (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)


Интервью

Сыйкырчы болсом, “Жалгыздыктын жүз жылы” романымды жок кылмакмын… (которгон Назгүл ОСМОНОВА)