Карасөз

Айттырып келген ажал баяны (повесть, которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Бальтасардын бактылуу күнү (аңгеме, которгон Абибилла ПАЗЫЛОВ)

Карыган, өтө карыган калдайган канаттуу карыя (аңгеме, которгон Насыпбек АСАНБАЕВ)

Биз АКШ кандай кааласа, ошондой аңкуштайбыз (которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Интервью

Сыйкырчы болсом, “Жалгыздыктын жүз жылы” романымды жок кылмакмын… (которгон Назгүл ОСМОНОВА)