И.Жумабаев жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Эсимде-1 (Белгилүү Шайлообек Дүйшеев жана белгисиз Искендер Жумабаев)

Эсимде-2 (Белгилүү Шайлообек Дүйшеев жана белгисиз Искендер Жумабаев)


Публицистика

Аман Токтогуловдун чыгармачылык портрети

Калк тагдырына капалык

Коогалуу мезгилдин акыны (А.ТОКОМБАЕВдин чыгармачылыг тууралуу)

Көңтөрүш жылдарынын көйгөйлөрү жана көксөөлөрү

Тенти Адышеванын тагдыры жана чыгармачылыгы

«Турам тыңшап селейип…» (Ш.КЕЛДИБЕКОВАнын чыгармачылыгы тууралуу)