Маектер

Калык Ибраимов адабияттан кантип алыстаган?

Адабиятчы Калык Ибраимовдун чыгармачылык таржымалы (видео)

Публицистика

Архетиптик аң-сезим жана Айтматовдун апокалиптикасы

«Манас» эпосу – кыргыз элинин рухий феномени

Цивилизация жана табигат эстетикасы

Мусулман маданияты жана Жусуп Баласагындын руханий мурасы

Улуу Жибек жолу жана көчмөндөр цивилизациясы

Көчмөндөрдүн боз үйү жана көөнө кытай акыны Бо-Цзюй-И