Ырлар

Ысык-Көл ыргактары

Турмуш – деңиз

Арктика-Антарктика (Поэтикалык эссе)


Маектер

Калык Ибраимов адабияттан кантип алыстаган?

Адабиятчы Калык Ибраимовдун чыгармачылык таржымалы (видео)


Публицистика

Айтматовдун «маңкурту» кулбу же курмандыкпы?

Айтматовдун кентавры: Гүлсары — Танабай

Архетиптик аң-сезим жана Айтматовдун апокалиптикасы

«Манас» эпосу – кыргыз элинин рухий феномени

Цивилизация жана табигат эстетикасы

Мусулман маданияты жана Жусуп Баласагындын руханий мурасы

Улуу Жибек жолу жана көчмөндөр цивилизациясы

Көчмөндөрдүн боз үйү жана көөнө кытай акыны Бо-Цзюй-И

Султан Раевдин Адам-Аалам модели жана жан жазасы