Карасөз

Аксанат (Мекен шейиттерине түбөлүк таазим!) (киноповесть)

Атанын уулу (аңгеме)

Дарактын өлүмү (аңгеме)

Жорокана кечтери (аңгеме)

Темике терме

Чапай чабыш

Чыр-Дөбө (сатиралык аңгеме)

Шаке рекорд


Публицистика, иликтөө

Ак калпактын акыркы кылымы

Адам-ата, Обо-эне

Боз үйдүн тарыхы жана табышмактуу сырлары

Ырдын бири Ырыспай