Карасөз

Эне кудурети (аңгеме), Аудио түрү

Сүйүү рейси (аңгеме)

Жүрөгүм менин тоолордо (аңгеме)

Каралдым, тоолор… (аңгеме)

Жалгыз арча (аңгеме)

Аудио түрү


 

Интервью

Улуу чынардын көлөкөсүндө


 

Публицистика

Залкар (Т.Сыдыкбеков тууралуу)

Бабалардын тулпары

Күү баяны

Ал сулуулукка чакырат

Сербейген кыргыз Сократы (С.Жигитов тууралуу)

Шум ажал алдында Будда, Христос, Мукамбет, Сократ, Конфуций, Салижан да алсыз экен