Насааттар

Конфуций: Сөз айтардан мурун биринчиден ойлоруңду иретке келтир

Конфуций: Мыкты жетекчи карапайым адамдарга пайда табууга жол берет

Конфуций: Насааттарды жашоодо колдонуу

Конфуцийдин мамлекет жөнүндө сабагы

Конфуцийдин сабактары: Мамлекет башкаруу жөнүндө

Конфуцийдин айткандары: Окуп үйрөнүү

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү II

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү III

Конфуций: Үрп-адаттар жана милдеттер

Конфуций чынчылдык жөнүндө

Конфуцийдин дүйнөгө кеңири тараган ойлорунан

Конфуций үй-бүлөдөгү тартипти сактоо жөнүндө IV

Конфуций үй-бүлөдөгү тартипти сактоо жөнүндө V

КОНФУЦИЙ: Чындыкты кантип издөөнү жаадан атылган ок үйрөтөт

Конфуций илим-билим, тарбия тууралуу (которгон Олжобай ШАКИР)

Конфуций: Жакшылык менен жамандык

Конфуций насыяты

Конфуций кыргыз тилинде жарык көрдү!

Мэн-цзы: Кызматка жетүүнүн да, кызматты таштап кетүүнүн да жолдору бар

Мэн-цзы: Негизги жолго түшпөй туруп аткаминер болуу – бул дубалдан эшик ойгондой кеп

Берилгендик жана Айкөлдүк

Анын окуучулары болгону менен окутуучусу жок эле

Эл, бийлик, мамлекет

Лу Шүн (Лу Цинь): Эстен кеткис элестер