Карасөз

«Апенди чалыштар» аттуу китеп чыкканы турат

Аргаң жоктон ай ля вю дейсиң акыры

Бакеңдин башкармалыгында

Жашоого кайтуу (мистикалык аңгеме)

Ички маданият – чырк-чурк, тфү, тфү… (аңгеме)

Йеволющия күнүндө

Калп айт, карьераң өсөт (сатира)

Карт жылкычы (аңгеме)

Көй турмуш айырмасыз көз таңмайдан

Кытай чайы тууралуу баян

Милийса (аңгеме)

Паспурт (аңгеме)

Поляк эл жомогу: Акылдуу дыйкан

СЕКСинчи мартың менен кемпир ии…ыык…

Тил жомогу

Тоолетная бугама (аңгеме)

Уккула, достор, эмесе тосттор

Упчу (аңгеме)

Үчүнчү “желмогуздан” сакта (сатира)

Ый кесе (айылдагы отуруштан)

Щётка – «шутка»

Эгерде Санта-Клаус бизде жашаса…

Эхжыргал менен Өхөлдүктүн айтышы


Котормолор

Абхаз эл жомогу: Мелдеш

Авар эл жомогу: Алланы издеген кедей

Авар эл жомогу: Бай адам майдачыл болбосун

Авар жомогу: Түлкү менен бөдөнө

Авар жомогу: Түлкү менен кашкулак

Авар жомогу: Түлкү менен төө

Авар жомогу: Түлкү  менен  каз

Авар эл жомогу: Эки бир тууган

Австралия жомогу: Илегилек менен карга

АКШ элдеринин фольклорунан: Кумурска жана таруу даны

Алтай эл жомогу: Кой менен ит

Алтай эл жомогу: Сагызган

Америка жомогу: Алча түстүү мышык

Америка жомогу: Абалдан чыгуу

Америка жомогу: Эркектин күчү жана аялдын бийлиги

Англис эл жомогу: Аңкоо Питер

Англис жомогу: Жектин бакыт издегени

Англис жомогу: Камыш кийимчен

Англис эл жомогу: Сыйкырчынын шакирти

Ангола эл жомогу: Антилопа Сеша жана Арстан

Армян эл жомогу: Буурчак

Армян жомогу: Дудук элчи менен акылдуу тикмечи

Армян жомогу: Жамынчыңа карап бутуңду соз

Армян жомогу: Сыйкырдуу роза

Ата-энелерге кулак кагыш: Баланы кантип ийгиликтүү адам кылып тарбиялоо керек?

Африка жомогу: Кереметтүү чоор

Африка жомогу: Отунчу  менен антилопа

Африка жомогу: Пилдин кежир баласы

Африка эл жомогу: Ташбака менен кыргый

Афро-америкалыктардын жомогу: Илегилек менен карга

Ачка момолой жөнүндө жомок

Балдар үчүн математика жомогу: Алуу белгисинин мааниси

Башкыр эл жомогу: Абзалил

Беларус жомогу: Баардыгынын өз учуру бар

Беларус жомогу: Бай менен жомокчу

Беларус эл жомогу: Баардыгынын өз учуру бар

Беларус жомогу: Бөрү, мышык жана ит

Белорусь эл жомогу: Жоголгон сөз

Белорус эл жомогу: Жуунганды жаман көргөн Чыйчый чычкан жөнүндө

Беларус жомогу: Оңой табылган нан

Белорус эл жомогу: Табиятта жаман аба ырайы болбойт

Беларус жомогу: Тоңкулдак, түлкү жана карга

Беларус жомогу: Эки аяз

Бирма эл жомогу: Унчукпоо баарынан кымбат

Болгар жомогу: Ач көздүк жакшылыкка алып келбейт

Болгар эл жомогу: Кереметтүү жүз аарчы

Болгар жомогу: Кирпи, момолой жана түлкү

Болгар жомогу: Киши менен коён

Болгар жомогу: Митайым Петр жана жылан

Болгар жомогу: Таранчы менен түлкү

Болгар жомогу: Эро кантип эшектерди санады?

Босния эл жомогу: Кожо Насирдин жана француз

Босния эл жомогу: Жүкчү жана кожо

Босния эл жомогу: Тооктор тополоң салганда

Босния эл жомогу: Шарапты эч ким жеңалбайт

Бразилия жомогу: Адамдын жашоосу

Бразилия жомогу: Момпосуй менен маймыл

Бразилия эл жомогу: Адам жашоосу

Бурят эл жомогу: Аял менен түлкү

Бурят эл жомогу: Куу мышык

Василий ШУКШИН: Кемпайңгеме)

Василий ШУКШИН: Микроскоп (аңгеме)

Василий ШУКШИН: Миль пардон, мадам! (аңгеме)

Василий ШУКШИН: Петька Краснов курган аңгеме  (аңгеме)

Венгер эл жомогу: Иштегин мышык, иштегин!

Венгер эл жомогу: Кемпир менен өлүм

Вьетнам эл жомогу: Мышыктай мышык

Вьетнам эл жомогу: Төрт чалдын калп айтышканы

Грек эл жомогу: Гүл челекте өскөн кыз

Грек эл жомогу: Жылан дарагы

Грек жомогу: Согушка барган кыз

Грузин эл жомогу: Акылман кызматчы

Грузин эл жомогу: Жаман кабар

Грузин эл жомогу: Кедейдин амалы

Грузин эл жомогу: Кудайды коркуткандар

Гюстав ЛЕБОН: Ашкере динчилдик орун албаганда тарыхтагы көптөгөн төңкөрүштөр болмок эмес

Дагыстан эл жомогу: Үч дос

Дат жомогу: Кыйтырдын кеңеши

Еврей эл жомогу: Баланын акылы

Еврей эл жомогу: Куймактар

Жакут эл жомогу: Эчкинин чычаңы

Жапон жомогу: Каркыранын канаты

Жапон эл жомогу: То Ми жана анын аялы

Иван БУНИН: Архив иши (аңгеме)

Иван БУНИН: Түн (аңгеме)

Индонезия жомогу: Мышык менен маймылдар

Индонезия эл жомогу: Сот менен соку таш

Индус эл жомогу: Ач көздүк эмнеге алып барат

Индус жомогу: Кон менен Мон

Индус эл жомогу: Кыкка катылган байлык

Иран эл жомогу: Акылдуу дарыгердин кеңеши

Иран жомогу: Сыйкырчы менен эне

Иран эл жомогу: Сулайман кеменгер

Иран эл жомогу: Калпакчандын окуясы

Италия эл жомогу: Унутчаак көпөс

Казак эл жомогу: Чынчыл атчы

Калмак эл жомогу: Куу молдо

Караламан калктын аң-сезими калаксыз кайыктай

Карель эл жомогу: Аңкоого ишенгенде

Карель эл жомогу: Кайгы

Карель эл жомогу: Мужуктар шаарга жөнөгөндө

Конфуций: Берилгендик жана Айкөлдүк

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү II

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү III

Конфуций үй-бүлөдөгү тартипти сактоо жөнүндө IV

Конфуций үй-бүлөдөгү тартипти сактоо жөнүндө V

Конфуций чынчылдык жөнүндө

Конфуций: Үрп-адаттар жана милдеттер

Конфуцийдин айткандары: Окуп үйрөнүү

Конфуцийдин дүйнөгө кеңири тараган ойлорунан

Конфуцийдин мамлекет жөнүндө сабагы

Конфуцийдин сабактары: Мамлекет башкаруу жөнүндө

Корей эл жомогу: Жолборс кандайча курмадан коркту

Корей эл жомогу: Күзгү

Корей эл жомогу: Сыйкырлуу жаздык

Корей эл жомогу: Ыр кантип жаралды?

Корей эл жомогу: Эки бир тууган жана желмогуз

Куба эл жомогу: Жаман кожоюн

Кхмер эл жомогу: Чабактар неге бийик секирип калышкан?

Кытай эл жомогу: Ак эмгек – бар байлыктын башаты

Кытай эл жомогу: Коёндун куйругу

Кытай эл жомогу: Сыйкырдуу казан

Лао МА: Бир мүнөткө созулган өкүнүч (аңгеме)

Лао МА: «Сүйүү жараткан» 1 юань жана 5 мао

Лао МА: Кызыл батинкелер

Лао МА: Үч күлкү

Латыш жомогу: Каздар менен түлкү

Латыш эл жомогу: Адам кантип карышкырды жеңгени

Латыш эл жомогу: Карышкыр менен түлкү

Македон эл жомогу: Баш кийимдеги аары

Македон эл жомогу: Дыйкан менен Кожо

Македон эл жомогу: Каяшачыл аял жана акылдуу кемпир

Македон эл жомогу: Конок кожоюнду угушу керек

Македон эл жомогу: Пётр митайым менен Кожо Насирдин

Ман эл жомогу: Эмне үчүн коёндун кулагы узун болуп калган?

Марий эл жомогу: Аары кайтарганда

Марий эл жомогу: Жезкемпир жана кыздар

Марий эл жомогу: Шляпа

Маскарапоз Гонелланын мелдеши

Математика жомогу: Окулбай калган сабактар өлкөсүндө

Мексика эл жомогу: Сылык коёнек

Молдова эл жомогу: Аңкоо карышкыр

Молдова эл жомогу: Балыкчынын аялы

Молдова эл жомогу: Кембагал менен ашпозчу

Молдова эл жомогу: Үч мергенчи

Моңгол эл жомогу: Чындыкты айрып билген үч бир тууган

Моңгол эл жомогу: Шайтан менен адам

Муа эл жомогу: Атанын камкордугу

Муа эл жомогу: Дельфин этин адамдар неге жебейт?

Муа эл жомогу: Жети сокур жөнүндө

Нанай жомогу: Айога

Немис жомогу: Кирпи

Ненец эл жомогу: Эски капчык

Нивхи эл жомогу: Эки кыйындын мелдеши

Норвег эл жомогу: Былтыркы жылдын боткосу

Ооган эл жомогу: Капчык

Орус эл жомогу: Жоокерге бариндин кызмат кылганы

Петя-петушок жөнүндө жомок

Поляк эл жомогу: Акылдуу дыйкан

Поляк жомогу: Ат  менен чиркей

Поляк жомогу: Кирпи менен коён (жомок)

Польша эл жомогу: Кой менен карышкыр

Поляк жомогу: Мышык менен түлкүнүн өтүк алууга барганы

Рева аралынын жомогу: Жыланды сүйгөн кыз

Тибет эл жомогу: Арстан оозун ачканда

Тибет эл жомогу: Куу түлкү кубулганда

Түрк жомогу: Падыша менен вазир

Украин жомогу: Акылсыздын учуучу кемеси

Украин эл жомогу: Боорукер канзаада

Украин эл жомогу: Жолборстун мышыкка боору ооруганы

Украин эл жомогу: Жылдын төрт мезгили жөнүндө болумуш

Украин эл жомогу: Ийне-жиптин иши

Украин жомогу: Койчу кантип ханбийкени алдады

Украин эл жомогу: Коркконго кош көрүнөт

Украин эл жомогу: Күн желеси неге мынча кооз?

Украин эл жомогу: Меймандостук сыйы

Украин эл жомогу: Падышалык кесип эмес

Украин жомогу: Сыйкырлуу таяк

Украин эл жомогу: Тикенектерди алып жүргүм келбейт

Украин эл жомогу: Ысымы жок кирпи жөнүндө

Француз жомогу: Карышкыр, үлүл жана аарылар

Француз эл жомогу: Түлкү менен тоок

Француз эл жомогу: Эшек кантип айды жутуп жиберди

Хорват эл жомогу: Чымчык ким үчүн сайрады

Чех эл жомогу: Көк алма

Чех эл жомогу: Куу отунчу

Чыгыш эл жомогу: Бедуин менен арап

Чыгыш элдеринин жомогу: Кембагал менен бакыт

Чыгыш эл жомогу: Куу сатуучу

Чыгыш элдеринин жомогу: Нан жана алтын

Чыгыш элдеринин жомогу: Тентектин акылы

Чыгыш эл жомогу: Хабба шумпай жөнүндө жомок

Чыгыш эл жомогу: Шашпаган уста

Эрмек ТУРДУБЕКОВ: Чырк! (аңгеме)

Эфиоп эл жомогу: Акылдуу балапан

Эфиоп эл жомогу: Акылман жана келесоо

Эфиоп эл жомогу: Акылсыз кечил

Эфиоп эл жомогу: Аңкоо аял жөнүндө

Эфиоп эл жомогу: Аңкоо катын жөнүндө

Эфиоп эл жомогу: Бай менен өлүм

Эфиоп эл жомогу: Жакшы кеңеш

Эфиоп эл жомогу: Жети арстан жана бир бука

Эфиоп эл жомогу: Жолборстун мыймыйы жана улак

Эфиоп эл жомогу: Үч аңкоо

Эфиоп эл жомогу: Эшек менен бөрү

Юкагир эл жомогу: Ак аюуну кашайткан – кара мурду