Карасөз

Көй турмуш айырмасыз көз таңмайдан

Йеволющия күнүндө

СЕКСинчи мартың менен кемпир ии…ыык…

Поляк эл жомогу: Акылдуу дыйкан

«Апенди чалыштар» аттуу китеп чыкканы турат

Кытай чайы тууралуу баян

Тил жомогу

Карт жылкычы (аңгеме)

Милийса (аңгеме)

Паспурт (аңгеме)

Жашоого кайтуу (мистикалык аңгеме)

Аргаң жоктон ай ля вю дейсиң акыры


Котормолор

Рева аралынын жомогу: Жыланды сүйгөн кыз

Эфиоп эл жомогу: Аңкоо аял жөнүндө

Грек эл жомогу: Гүл челекте өскөн кыз

Эфиоп эл жомогу: Аңкоо катын жөнүндө

Еврей эл жомогу: Куймактар

Эфиоп эл жомогу: Акылсыз кечил

Эфиоп эл жомогу: Бай менен өлүм

Молдова эл жомогу: Кембагал менен ашпозчу

Индонезия эл  жомогу: Сот менен соку таш

Жакут эл жомогу: Эчкинин чычаңы

Эфиоп эл жомогу: Үч аңкоо

Муа эл жомогу: Жети сокур жөнүндө

Корей эл жомогу: Ыр кантип жаралды?

Моңгол эл жомогу: Чындыкты айрып билген үч бир тууган

Жапон эл жомогу: То Ми жана анын аялы

Муа эл жомогу: Дельфин этин адамдар неге жебейт?

Кхмер эл жомогу: Чабактар неге бийик секирип калышкан?

Математика жомогу: Окулбай калган сабактар өлкөсүндө

Гюстав ЛЕБОН: Ашкере динчилдик орун албаганда тарыхтагы көптөгөн төңкөрүштөр болмок эмес

Индус эл жомогу: Кыкка катылган байлык

Караламан калктын аң-сезими калаксыз кайыктай

Молдова эл жомогу: Үч мергенчи

Балдар үчүн математика жомогу: Алуу белгисинин мааниси

Ооган эл жомогу: Капчык

Муа эл жомогу: Атанын камкордугу

Молдова эл жомогу: Үч мергенчи

Молдова эл жомогу: Балыкчынын аялы

Иран эл жомогу: Сулайман кеменгер

Латыш эл жомогу: Карышкыр менен түлкү

Латыш эл жомогу: Адам кантип карышкырды жеңгени

Болгар эл жомогу: Кереметтүү жүз аарчы

Бразилия эл жомогу: Адам жашоосу

Афро-америкалыктардын жомогу: Илегилек менен карга

Француз эл жомогу: Эшек кантип айды жутуп жиберди

Түрк жомогу: Падыша менен вазир

Индонезия жомогу: Мышык менен маймылдар

Беларус эл жомогу: Баардыгынын өз учуру бар

Жакут эл жомогу: Эчкинин чычаңы

Грек жомогу: Согушка барган кыз

Украин жомогу: Акылсыздын учуучу кемеси

Поляк жомогу: Ат  менен чиркей

Латыш жомогу: Каздар менен түлкү

Англис жомогу: Камыш кийимчен

Ненец эл жомогу: Эски капчык

Немис жомогу: Кирпи

Поляк жомогу: Кирпи менен коён (жомок)

Маскарапоз Гонелланын мелдеши

Иван БУНИН: Архив иши (аңгеме)

Иван БУНИН: Түн (аңгеме)

Василий ШУКШИН: Миль пардон, мадам! (аңгеме)

Василий ШУКШИН: Петька Краснов курган аңгеме  (аңгеме)

Василий ШУКШИН: Кемпай (аңгеме)

Африка жомогу: Кереметтүү чоор

Болгар жомогу: митайым Петр жана жылан (жомок)

Бразилия жомогу: Момпосуй менен маймыл

Беларус жомогу: Бай менен жомокчу

Беларус жомогу: Тоңкулдак, түлкү жана карга

Француз жомогу: Карышкыр, үлүл жана аарылар

Беларус жомогу: Баардыгынын өз учуру бар

Жапон жомогу: Каркыранын канаты

Украин жомогу: Сыйкырлуу таяк

Грек жомогу: Согушка барган кыз

Лао МА: Кызыл батинкелер

Поляк жомогу: Мышык менен түлкүнүн өтүк алууга барганы

Нанай жомогу: Айога

Конфуцийдин мамлекет жөнүндө сабагы

Болгар жомогу: Эро кантип эшектерди санады?

Болгар жомогу: Митайым Петр жана жылан

Африка жомогу: Отунчу  менен антилопа

Конфуцийдин сабактары: Мамлекет башкаруу жөнүндө

Болгар жомогу: Кирпи, момолой жана түлкү

Конфуцийдин айткандары: Окуп үйрөнүү

Иран жомогу: Сыйкырчы менен эне

Конфуций үй-бүлөдөгү тартипти сактоо жөнүндө V

Англис жомогу: Жектин бакыт издегени

Болгар жомогу: Ач көздүк жакшылыкка алып келбейт

Армян жомогу: Жамынчыңа карап бутуңду соз

Болгар жомогу: Таранчы менен түлкү

Конфуций үй-бүлөдөгү тартипти сактоо жөнүндө IV

Армян жомогу: Дудук элчи менен акылдуу тикмечи

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү II

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү III

Авар жомогу: Түлкү менен бөдөнө

Авар жомогу: Түлкү менен кашкулак 

Авар жомогу: Түлкү менен төө

Африка жомогу: Пилдин кежир баласы

Армян жомогу: Сыйкырдуу роза

Авар жомогу: Түлкү  менен  каз

Конфуций: Үрп-адаттар жана милдеттер

Беларус жомогу: Оңой табылган нан

Конфуций чынчылдык жөнүндө

Бразилия жомогу: Адамдын жашоосу

Куба эл жомогу: Жаман кожоюн

Ата-энелерге кулак кагыш: Баланы кантип ийгиликтүү адам кылып тарбиялоо керек?

Берилгендик жана Айкөлдүк

Француз жомогу: Эшек кантип айды жутуп жиберди

Индонезия жомогу: Мышык менен маймылдар

Австралия жомогу: Илегилек менен карга

Конфуцийдин дүйнөгө кеңири тараган ойлорунан

Беларус жомогу: Эки аяз

Беларус жомогу: Бөрү, мышык жана ит

Украин жомогу: Койчу кантип ханбийкени алдады

Англис жомогу: Камыш кийимчен

Америка жомогу: Абалдан чыгуу

Түрк жомогу: Падыша менен вазир

Ирлан эл жомогу: Калпакчандын окуясы

Алча түстүү мышык

Кыйтырдын кеңеши

Кон менен Мон

Маскарапоз Гонелланын мелдеши

Василий ШУКШИН: Кемпай

Иван БУНИН: Түн

Василий ШУКШИН

Лао МА: Үч күлкү

Лао МА: «Сүйүү жараткан» 1 юань жана 5 мао

Иван БУНИН

Лао МА

Иван Бунин: Архив иши

Василий ШУКШИН: Миль пардон, мадам!