Карасөз

Көй турмуш айырмасыз көз таңмайдан

Йеволющия күнүндө

СЕКСинчи мартың менен кемпир ии…ыык…

Поляк эл жомогу: Акылдуу дыйкан

«Апенди чалыштар» аттуу китеп чыкканы турат

Кытай чайы тууралуу баян

Тил жомогу

Карт жылкычы (аңгеме)

Милийса (аңгеме)

Паспурт (аңгеме)

Жашоого кайтуу (мистикалык аңгеме)


Котормолор

Рева аралынын жомогу: Жыланды сүйгөн кыз

Эфиоп эл жомогу: Аңкоо аял жөнүндө

Грек эл жомогу: Гүл челекте өскөн кыз

Эфиоп эл жомогу: Аңкоо катын жөнүндө

Еврей эл жомогу: Куймактар

Эфиоп эл жомогу: Акылсыз кечил

Эфиоп эл жомогу: Бай менен өлүм

Молдова эл жомогу: Кембагал менен ашпозчу

Индонезия эл  жомогу: Сот менен соку таш

Жакут эл жомогу: Эчкинин чычаңы

Эфиоп эл жомогу: Үч аңкоо

Муа эл жомогу: Жети сокур жөнүндө

Корей эл жомогу: Ыр кантип жаралды?

Моңгол эл жомогу: Чындыкты айрып билген үч бир тууган

Жапон эл жомогу: То Ми жана анын аялы

Муа эл жомогу: Дельфин этин адамдар неге жебейт?

Кхмер эл жомогу: Чабактар неге бийик секирип калышкан?

Математика жомогу: Окулбай калган сабактар өлкөсүндө

Гюстав ЛЕБОН: Ашкере динчилдик орун албаганда тарыхтагы көптөгөн төңкөрүштөр болмок эмес

Индус эл жомогу: Кыкка катылган байлык

Караламан калктын аң-сезими калаксыз кайыктай

Молдова эл жомогу: Үч мергенчи

Балдар үчүн математика жомогу: Алуу белгисинин мааниси

Ооган эл жомогу: Капчык

Муа эл жомогу: Атанын камкордугу

Молдова эл жомогу: Үч мергенчи

Молдова эл жомогу: Балыкчынын аялы

Иран эл жомогу: Сулайман кеменгер

Латыш эл жомогу: Карышкыр менен түлкү

Латыш эл жомогу: Адам кантип карышкырды жеңгени

Болгар эл жомогу: Кереметтүү жүз аарчы

Бразилия эл жомогу: Адам жашоосу

Афро-америкалыктардын жомогу: Илегилек менен карга

Француз эл жомогу: Эшек кантип айды жутуп жиберди

Түрк жомогу: Падыша менен вазир

Индонезия жомогу: Мышык менен маймылдар

Беларус эл жомогу: Баардыгынын өз учуру бар

Жакут эл жомогу: Эчкинин чычаңы

Грек жомогу: Согушка барган кыз

Украин жомогу: Акылсыздын учуучу кемеси

Поляк жомогу: Ат  менен чиркей

Латыш жомогу: Каздар менен түлкү

Англис жомогу: Камыш кийимчен

Ненец эл жомогу: Эски капчык

Немис жомогу: Кирпи

Поляк жомогу: Кирпи менен коён (жомок)

Маскарапоз Гонелланын мелдеши

Иван БУНИН: Архив иши (аңгеме)

Иван БУНИН: Түн (аңгеме)

Василий ШУКШИН: Миль пардон, мадам! (аңгеме)

Василий ШУКШИН: Петька Краснов курган аңгеме  (аңгеме)

Василий ШУКШИН: Кемпай (аңгеме)

Африка жомогу: Кереметтүү чоор

Болгар жомогу: митайым Петр жана жылан (жомок)

Бразилия жомогу: Момпосуй менен маймыл

Беларус жомогу: Бай менен жомокчу

Беларус жомогу: Тоңкулдак, түлкү жана карга

Француз жомогу: Карышкыр, үлүл жана аарылар

Беларус жомогу: Баардыгынын өз учуру бар

Жапон жомогу: Каркыранын канаты

Украин жомогу: Сыйкырлуу таяк

Грек жомогу: Согушка барган кыз

Лао МА: Кызыл батинкелер

Поляк жомогу: Мышык менен түлкүнүн өтүк алууга барганы

Нанай жомогу: Айога

Конфуцийдин мамлекет жөнүндө сабагы

Болгар жомогу: Эро кантип эшектерди санады?

Болгар жомогу: Митайым Петр жана жылан

Африка жомогу: Отунчу  менен антилопа

Конфуцийдин сабактары: Мамлекет башкаруу жөнүндө

Болгар жомогу: Кирпи, момолой жана түлкү

Конфуцийдин айткандары: Окуп үйрөнүү

Иран жомогу: Сыйкырчы менен эне

Конфуций үй-бүлөдөгү тартипти сактоо жөнүндө V

Англис жомогу: Жектин бакыт издегени

Болгар жомогу: Ач көздүк жакшылыкка алып келбейт

Армян жомогу: Жамынчыңа карап бутуңду соз

Болгар жомогу: Таранчы менен түлкү

Конфуций үй-бүлөдөгү тартипти сактоо жөнүндө IV

Армян жомогу: Дудук элчи менен акылдуу тикмечи

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү II

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү III

Авар жомогу: Түлкү менен бөдөнө

Авар жомогу: Түлкү менен кашкулак 

Авар жомогу: Түлкү менен төө

Африка жомогу: Пилдин кежир баласы

Армян жомогу: Сыйкырдуу роза

Авар жомогу: Түлкү  менен  каз

Конфуций: Үрп-адаттар жана милдеттер

Беларус жомогу: Оңой табылган нан

Конфуций чынчылдык жөнүндө

Бразилия жомогу: Адамдын жашоосу

Куба эл жомогу: Жаман кожоюн

Ата-энелерге кулак кагыш: Баланы кантип ийгиликтүү адам кылып тарбиялоо керек?

Берилгендик жана Айкөлдүк

Француз жомогу: Эшек кантип айды жутуп жиберди

Индонезия жомогу: Мышык менен маймылдар

Австралия жомогу: Илегилек менен карга

Конфуцийдин дүйнөгө кеңири тараган ойлорунан

Беларус жомогу: Эки аяз

Беларус жомогу: Бөрү, мышык жана ит

Украин жомогу: Койчу кантип ханбийкени алдады

Англис жомогу: Камыш кийимчен

Америка жомогу: Абалдан чыгуу

Түрк жомогу: Падыша менен вазир

Ирлан эл жомогу: Калпакчандын окуясы

Алча түстүү мышык

Кыйтырдын кеңеши

Кон менен Мон

Маскарапоз Гонелланын мелдеши

Василий ШУКШИН: Кемпай

Иван БУНИН: Түн

Василий ШУКШИН

Лао МА: Үч күлкү

Лао МА: «Сүйүү жараткан» 1 юань жана 5 мао

Иван БУНИН

Лао МА

Иван Бунин: Архив иши

Василий ШУКШИН: Миль пардон, мадам!