Карасөз

Толубай сынчы (шедевр)

Кар

Шатыдагы балдар

Бригадир Кулжанбектин аңгемелери:

Улакчы (аңгеме)

«Даанышмандык деген эмне»– дейт бирөө, «Атаңдын башы» дедим (экмет)

Күн автопортретин бүтө элек (повесть)


Маектер

Кубатбек Жусубалиев «тойдум ушул цивилизацияңа» дейт (1-маек)

Жусубалиев «тойдум ушул цивилизацияңа» дейт (маектин уландысы)

Кубатбек ЖУСУБАЛИЕВ: Мен добровольный нищиймин