Карасөз

Бир мүнөткө созулган өкүнүч (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Сапарлаш аял (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Лифтке минүү (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Апенди чалыш (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Кыялдын аткарылышын кайгы менен тосуп алуу (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

«Сүйүү жараткан» 1 юань жана 5 мао (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Үй күчүк (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Лао МА: Үч күлкү (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Кызыл батинкелер (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Алтын ооз (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Келин (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)