Карасөз

Лев Толстойдун алакандай аңгемелеринен

Лев Толстой: Кристалдар

Үч аюу (жомок)

Лев Толстойдун балдар үчүн жараткан аңгемелери

Токойдо жамгыр алдында калганым

Жасалма купон (повесть, которгон Э.ДОЛОНОВ)

Акула (аңгеме, которгон Урматбек НУРСЕЙИТ уулу)

Хаджи-Мурат (повесть, которгон Заир МАМЫТБЕКОВ)

Хаджи-Мурат (уландысы)

Лев Толстойдун балдар үчүн жазган алакандай аңгемелеринен

Ишеним жөнүндө насыйкат (которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)