Котормолор

Ба ЖИН: Кулдун жүрөгү (аңгеме)

Ба ЖИН: Менин жүрөгүм (эссе)

Ба ЖИН: Ажыдаар (эссе)

Лу СИНЬ: Жиндинин күндөлүгү (аңгеме)

Публицистика

Эл башчылары бирин-бирин жамандаса, алар башкарган эл кантип биригет?

Карасөз

Экзистенционалдык саптарда жашаган Тургунбай Эргешовдун акындык тагдырына ой-сереп (2-макала)

Миң сырдуу Сиань же адамзатка бийликтин кумарынын келиши