Ү.Култаева жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Жолдош ТУРДУБАЕВ: Үмүт Култаеваны калыстыктан тайбаган адис катары тааныйм

Баарыбызды улуттук сыймыкка бөлөгөн Култаеванын сыйлыгы жөнүндө сөз

Бабановдун саясый чуусу өз пикири бар окумуштууну кызматынан кол жуудурду

Олжобай ШАКИР: Адилет, акыйкаттын атынан Култаевага таазим!

Назгүл ОСМОНОВА: Устатымдын чечкиндүү кадамы – улутка үлгү


Карасөз

Шакиртиме жан сырым… (эссе ордуна)

Экзистенционалдык саптарда жашаган Тургунбай Эргешовдун акындык тагдырына ой-сереп (2-макала)

Миң сырдуу Сиань же адамзатка бийликтин кумарынын келиши


Котормолор

Ба ЖИН: Кулдун жүрөгү (аңгеме)

Ба ЖИН: Менин жүрөгүм (эссе)

Ба ЖИН: Ажыдаар (эссе)

Лу СИНЬ: Жиндинин күндөлүгү (аңгеме)

Лу Шүн (Лу Цинь): Эстен кеткис элестер (аңгеме)


Публицистика

 

Азыркы доор үнү Мамазаированын «Аймаран» романында

Ашказан азыгы табылат, рух азыгы табылбас!

Карама-каршылык — өнүгүүнүн булагы (З.Ажыматовдун чыгармачылыгына айрым штрихтер)

Кыргыз тарыхый романдарындагы типтүүлүк: эпикалык салт жана мотивдер (башы)

Кыргыз тарыхый романдарындагы типтүүлүк: эпикалык салт жана мотивдер (уландысы)

Лу Шүн — кытай адабиятынын корифейи

Мамлекеттик эгемендүүлүктү билим берүү эгемендиги гана бекемдей алат!

Математикалык ойломго бай ырлардын ээси Ысмайыл Кадыров

Париж – Европа периси

Улукбектин “ыр сабаасындагы угуту” жөнүндө учкай сөз (Жаш калемгер Улукбек Омекеевдин “Ата сүйүү” китеби тууралуу)

Улутту жок кылуунун оңой жолу

Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында ЭНЕЛИКтин көркөм концепциясы

Экзистенционалдык саптарда жашаган Тургунбай Эргешовдун акындык тагдырына ой-сереп (1-макала)

Экзистенционалдык саптарда жашаган Тургунбай Эргешовдун акындык тагдырына ой-сереп (2-макала)

Эл башчылары бирин-бирин жамандаса, алар башкарган эл кантип биригет?