Карасөз

Жанат (аңгеме)

Айганыш (аңгеме)

Ант (аңгеме)

Пешенесине ат тепкен (аңгеме)

Төкөлдөш, Тэцуо жана Назира апа (аңгеме)

Кытай келгенде (аңгеме)

Арзыкан (аңгеме)


Маектер

Мамат Сабыров: Мен адабияттын «Дублер палванымын»


 

Чыгармачылыгы тууралуу

Абдиламит МАТИСАКОВ: Периштелүү проза