Карасөз

Атамды көргөн өлбөсүн… (аңгеме)

Баткан күндү аяймын… (турмуштан тамган тамчылар)

Биздин майрам эсиңиздеби… (аңгеме)

Далдалчынын уулу (аңгеме)

Күйөө бала (аңгеме)

Пыштак (аңгеме)

«Тапанча» палван таржымалы (аңгеме)

Таразачы (аңгеме)


 

Макалалар

Периштелүү проза (М.Сабыровдун «Акыркы сапар» китеби тууралуу)


Интервью

Абдиламит Матисаков: Жакшы жазуучу жашообуздун редактору