М.Исатов жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Эрнис АСЕК уулу: Кансыраган жүрөктөн тамчылаган сырлардай


Ырлар

Ак деңизде жазылган ырлар

Түптүз жолдо баса албадым түздөлүп

Өлүм – өмүрдөн да көп жашайт!


Карасөз

Айтылбасым (эссе)

Ак жазуу (эссе)

Бир башка күн (эссе)

Бойдок бөлмөдө (эссе)

Жылдар – кубалашкан толкундар (эссе)

Сагынганда (эссе)

Сүйүүнүн эстелиги (эссе)

Түндөгү караңгы (эссе)

Чексиздик жана тардык ичиндемин (этюддар)

Чоң энемдин оюнчугу (этюд)