Карасөз

Акча (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Акыркы аңгеме (аңгеме, которгон Ысмайыл КАДЫРОВ)

Балдар үчүн жазган аңгемелер (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Башкаларга караганда акылдуурак мышык (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Бирөөлөр үчүн кайгы менен бүткөн, бирөөлөрдү канааттандырган сырдуу окуя (аңгеме, которгон Аалы Молдоканов)

Жагымсыз окуя (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Жытчыл ит (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Каракчы (аңгеме, которгон Ысмайыл КАДЫРОВ)

Коркок Вася (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Күйөө (аңгеме)

Операция (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Эстен кеткис окуя (аңгеме, которгон Ысмайыл КАДЫРОВ)