Карасөз

Көк жал (аңгеме, Которгон Мамен АРСТАНБЕКОВ)