М.Гапаров жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Абдыкерим МУРАТОВ: Көпөлөктөр өрөөнүн көксөгөн Мурза Гапаров

Айгүл тоо жана Мурза Гапаров

Акмат БОБУЛОВ: Камбаралы абам менен Мурза Гапаров экөөнүн көп окшоштугу бар эле

Гүлзада СТАНАЛИЕВА: Мурза Гапаровдон Кавабатага, Кавабатадан Дзэнге

Гүлзада СТАНАЛИЕВА: Батыш менен чыгыш адабиятын ширелештирген Мурза Гапаров

Жазуучу Мурза Гапаровдун досу Азиз Сейитбеков менен маек

Мусакун САТЫБАЛДИЕВ: «Сакураны жакшы көргөн адам»


Карасөз

Айгүл тоо (аңгеме)

Аялдардын деңизи (аңгеме)

Байчечек (аңгеме)

Буурул түндө туулган кыз (аңгеме)

Газала (аңгеме)

Жол кырсыгы (аңгеме)

Кара-Көлдүн каздары (аңгеме)

Нооруз – ажайып майрам

Наташа Ростованын биринчи балы (аңгеме)

Түш (аңгеме)

Унутулган сокмо жол (аңгеме)

Эки ирет гүлдөөчү алмалар (аңгеме)

Экөө ээн бакта (аңгеме)


Поэзия

Мурза Гапаровдун прозалашкан поэзиясы

Гапаровдун балдар үчүн жазылган ырлары


Публицистика

Нооруз – ажайып майрам


Маектер

Мурза Гапаров: «Бакыт сени унутса да, сен бакытты унутпа»

Маркумдардын маеги: Унутулбас сокмо жол (1-маек)

Унутулбас сокмо жол (2-маек)

Унутулбас сокмо жол (3-маек)

Шагыл жууп, кышкы сууга чөмүлгөн Мурзаке (4-маек)

Төлөгөн Касымбеков кантип Чыңгыз Айтматов таккан канатка чапты? Ош театрынын актрисасы кантип табышмактуу өлүм тапты? (5-маек)

Капкара кийинген сулуу кыз, апапак кийинген сулуу аял (6-7-маек)

Эмне үчүн кыргыз жазуучуларынын өмүр баяны совхоздун ак койлорундай окшош? (8-маек)

Өрүк бышалек мезгил. Арчаларда өскөн лимондор (9-маек)

Айтматовдон дайын-дабыш жок (маектешкен Ж.ЗАРЛЫКБЕКОВ)

Мурзакенин архивден табылган сукбаты

Киотого кеткен жол